IZVANINSTITUCIJSKA SKRB

Dom Kantrida pored usluga koje se nude korisnicima na smještaju u ustanovi, razvio je različite oblike usluga za starije i nemoćne osobe u njihovom vlastitom domu i obiteljima. Pružanje spomenutih usluga organizirano je putem djelatnosti Odjela vaninstitucionalne zaštite u okviru:

1. Odsjeka pomoći u kući

2. Odsjeka klubova starijih osoba