JAVNA NABAVA

Postupci javne nabave
Postupci javne nabave


Plan nabave Doma za starije osobe "Kantrida" Rijeka za 2019. god. dostupan je na
Internet stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

I. Izmjene Plana nabave za 2019. god.

Plan nabave za 2019. god.


Plan nabave Doma za starije osobe "Kantrida" Rijeka za 2018. god. dostupan je na
Internet stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


V. Izmjene Plana nabave za 2018. god.
IV. Izmjene Plana nabave za 2018. god.
III. Izmjene Plana nabave za 2018. god.
II. Izmjene Plana nabave za 2018. god.
I. Izmjene Plana nabave za 2018. god.

Plan nabave za 2018. god.


III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. god.
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. god.
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. god.

Plan nabave za 2017. god.III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. god.
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. god.
I.Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. god.

Plan nabave za 2016. god.

 

Registar ugovora za 2019. god.

Registar ugovora za 2017./2018. god.

Registar Ugovora za 2016. god.

Registar Ugovora za 2015. god.

Registar Ugovora za 2014. god.

Registar Ugovora za 2013. god.

Registar Ugovora za 2012. god.

Registar Ugovora za 2011. god.


Savjetovanje s javnošću - nabava javnih radova - uređenje V. kata objekta "B" Doma "Kantrida"Javni naručitelj Dom za starije osobe "Kantrida" Rijeka sukladno članku 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.