JAVNA NABAVA


SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU - JAVNA NABAVA ROBE - PREHRAMBENI PROIZVODI PO GRUPAMA PREDMETA NABAVE ZA POTREBE DOMA "KANTRIDA" RIJEKA


IZVJEŠĆE O PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

PRETHODNO SAVJETOVANJE
DOKUMENTACIJA O NABAVI

TROŠKOVNICI:
ŽIVOTINJSKA ILI BILJNA ULJA - GRUPA 1,   RIBA - GRUPA 2,
TJESTENINE - GRUPA 3,   JUHE, ZAČINI I ZAČINSKA SREDSTVA - GRUPA 4,
KAVA ČAJ I SRODNI PR. - GRUPA 5,   MLINARSKI PROIZVODI I ŽITARICE - GRUPA 6,
JAJA - GRUPA 7,   SVJEŽE VOĆE - GRUPA 8,
SVJEŽE POVRĆE - GRUPA 9,  PRERAĐENO VOĆE - GRUPA 10,

ZAMRZNUTO I PRERAĐENO POVRĆE - GRUPA 11,  PIĆA- GRUPA 12Postupci javne nabave
Postupci javne nabave (Interreg)


I. Izmjene Plana nabave za 2020. god.
Plan nabave za 2020. god.


Plan nabave Doma za starije osobe "Kantrida" Rijeka za 2019. god. dostupan je na
Internet stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

V. Izmjene Plana nabave za 2019. god.
IV. Izmjene Plana nabave za 2019. god.
III. Izmjene Plana nabave za 2019. god.
II. Izmjene Plana nabave za 2019. god.
I. Izmjene Plana nabave za 2019. god.

Plan nabave za 2019. god.


Plan nabave Doma za starije osobe "Kantrida" Rijeka za 2018. god. dostupan je na
Internet stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


V. Izmjene Plana nabave za 2018. god.
IV. Izmjene Plana nabave za 2018. god.
III. Izmjene Plana nabave za 2018. god.
II. Izmjene Plana nabave za 2018. god.
I. Izmjene Plana nabave za 2018. god.

Plan nabave za 2018. god.


III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. god.
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. god.
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. god.

Plan nabave za 2017. god.III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. god.
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. god.
I.Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. god.

Plan nabave za 2016. god.

 


Registar ugovora Doma za starije osobe "Kantrida" Rijeka dostupan je na Internet stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Registar ugovora za 2019. god.

Registar ugovora za 2017./2018. god.

Registar Ugovora za 2016. god.

Registar Ugovora za 2015. god.

Registar Ugovora za 2014. god.

Registar Ugovora za 2013. god.

Registar Ugovora za 2012. god.

Registar Ugovora za 2011. god.


Savjetovanje s javnošću - nabava javnih radova - uređenje V. kata objekta "B" Doma "Kantrida"Javni naručitelj Dom za starije osobe "Kantrida" Rijeka sukladno članku 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.