Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dom za starije osobe "Kantrida" Rijeka uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ustanovi Dom za starije osobe "Kantrida" Rijeka.
Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informiranje, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

Službenik za informiranje: Tanja Bobić, koja radi kao tajnica Doma za starije osobe "Kantrida" Rijeka
telefon 051/612-110, telefax 051/621-254.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
na adresu ustanove Đuro Catti 6, 51000 Rijeka
elektroničkom poštom: tajnistvo@dom-kantrida.hr

Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji naplaćivati će se naknada stvarnih materijalnih troškova sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15).


Informacije:


- Odluka o imenovanju službenika za informiranje


- Zahtjev


- Visina naknade

- Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama


- Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka


- Statut


- Pravilnik o unutarnjem nadzoru


- Upravno vijeće Doma


- Financijski planovi

- Financijski izvještaji

- Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

- Planovi rada

- Izvješća o radu

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)


- Pravilnik o izmjena i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih    usluga (NN 66/2015)
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14)


- Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku