KONTAKTI

Odjel institucijske skrbi
Adresa: Dom za starije osobe "Kantrida" Rijeka
Đuro Catti 6, 51000 RIJEKA

Telefon:
centrala 051/612-100
tajništvo 051/612-110
socijalni radnici 051/612-136, 051/612-137, 051/612-288
blagajna 051/612-134
telefax 051/621-254
e-mail: tajnistvo@dom-kantrida.hr

Odjel izvaninstitucijske skrbi
Adresa: Služba za pomoć u kući
Služba za pomoć u kući: 051/341-087
Halo-pomoć: 051/341-360
e-mail: pomoc.u.kuci@ri.t-com.hr

Klubovi za starije osobe:
BELVEDER, Uspon Irene Tome 8a, 051/513-825
BULEVARD, Šet. I.G. Kovačića 14, 051/423-662
PEĆINE, Janka Polića Kamova 65A, 051/436-214
POTOK, R. Katalinića Jeretova 4A, 051/341-092
VEŽICA, Zdravka Kučića 9, 051/411-155
ZAMET, Petra Jurčića 24 a, 051/264-903