MODEL E-QALIN – STANDARDI KVALITETE

Nakon tri godine rada na sustavu kvalitete E-Qalin, Dom za starije i nemoćne osobe Kantrida, čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, udovoljio je zahtjevima ovog programa te je ova ustanova 5. rujna 2014. godine zaprimila potvrdu kojom se potvrđuje status Dom kvalitete E-Qalin na temelju samoprocjene.

Projekt E-Qalin (European quality-improving innovative learning in residential care homes for the elderly) razvijen je kao sustav upravljanja kvalitetom unutar ustanove, isključivo za područje skrbi i njege starijih i nemoćnih osoba. Primjena ovog modela u domovima za starije povećava zadovoljstvo i kvalitetu života korisnika ustanove i njihove rodbine te zaposlenika, odnosno svih sudionika pri skrbi o starijima.

Za samu ustanovu, uvođenje modela E-Qalin kao modela rada znači njezin daljnji razvoj, profesionalizaciju, povećanje ugleda i konkurentnosti s drugim ustanovama na temelju analize i usporedbe rezultata rada. Potvrda kvalitete također je i zasluženo priznanje svim zaposlenicima na njihovom predanom radu usmjerenom na razvoju kvalitete na dobrobit korisnika.U 2011. godini, sukladno odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN 57/2011) kojom se u ustanove socijalne skrbi uvode standardi kvalitete socijalnih usluga s ciljem pružanja usluga prema propisanim minimalnim standardima kvalitete, u Domu Kantrida počela je implementacija modela E-Qalin kao "dinamičkog modela upravljanja kvalitetom u ustanovi" (Pravilnik E-Qalin, 2009.) izrađenog u partnerstvu 6 europskih zemalja.

 

Projekt E-Qalin je sustav upravljanja kvalitetom unutar ustanove za područje skrbi i njege starijih i nemoćnih osoba. Primjena ovog modela u domovima za starije povećava zadovoljstvo i kvalitetu života korisnika ustanove i njihove rodbine te zaposlenika, odnosno svih sudionika pri skrbi o starijima.  

Glavna odrednica modela odnosi se na UZAJAMNO DJELOVANJE pružatelja i primatelja usluga, odnosno djelatnika i korisnika ustanove. Analiza struktura, procesa i rezultata rada odvija se "odozdo prema gore", dok se mjere i programi poboljšanja predlažu u okviru skupina za samoocjenjivanje, te donose na razini središnje skupine i vodstva doma.

 

U konačnici primjena ovog modela u domovima za starije trebala bi osigurati veće poštovanje prema osobama starije životne dobi, kvalitetniju skrb i njegu, stavljanje korisnika u središte našeg interesa, te involviranje različitih dionika iz okolice – rodbine, članove udruga, volontere, predstavnike medija, političke predstavnike i druge.
Za samu ustanovu, uvođenje modela E-Qalin kao modela rada značilo bi njezin daljnji razvoj, profesionalizaciju, povećanje ugleda i konkurentnosti s drugim ustanovama na temelju analize i usporedbe rezultata rada a krajnji je cilj certifikacija kao službeno priznanje za ostvaren kvalitetan rad.

Primjena modela E-Qalin u neposrednom radu s korisnicima predstavlja mogućnost njihove uključenosti u kreiranje različitih sadržaja i aktivnosti prema vlastitim sposobnostima i aspiracijama. Shodno tome, uvažavajući njihove želje, uvode se nove aktivnosti npr. izrada slastica, kruha… s korisnicima stacionarnih i stambenih odjela.
Ovakav oblik grupnog rada rezultira većom međusobnom povezanošću i podrškom korisnika te razvijanjem inicijativnosti i motivacije za aktivno sudjelovanje u svakodnevnom životu domske zajednice.

 

 


 

Novosti

E-qalin

Od 23.10.2017. god. u Domu Kantrida započeli smo s provođenjem 1. faze 3 ciklusa.

Osnovane su:

  • 3 samoocjenjivačke grupe stanara „A“, „B“ i „C“ zgrada
  • 4 samoocjenjivačke grupe radnika
  • samoocjenjivačka grupa za vodstvo

 

 

 

 

E-Qalin novosti

Dom za starije osobe Kantrida  primio je Potvrdu o uspješno provedenoj i dokumentiranoj samoprocjeni uz pomoć sustava E – qalin u razdoblju od listopada 2014. do listopada 2017. godine. Ustanova od 25.10.2017. za radoblje od 3 godine od izdavanja Potvrde ima status: Dom kvalitete E – qalin na temelju samoprocjene i vanjske procjene.  

Potvrdu je na otvorenju kućanske zajednice „Lavanda“ 30.11.2017. svečano uručio predstavnik Europske udruge E-Qalina Gmbh Franci Imperl ravnateljici Mariji Maras. Izrazio je veliko zadovoljstvo, budući je Dom »Kantrida«  otvorio 3. Kućansku zajednicu. Napomenuo je da E-Qalin nije standard jer je standard statičan, a nama treba dinamična ustanova koja je spremna učiti, razvijati se i održavati visoku kvalitetu.

 


 

U Domu „Kantrida“ je u ožujku 2015. godine s radom započela kućanska zajednica pod nazivom „More“ po  konceptu rada četvrte generacije domova kao rezultat usvojenog sustava kvalitete koji je usmjeren na korisnika. Zadovoljstvo korisnika, obitelji i radnika ukazuje da je ovaj model poželjno razvijati i u ostalim jedinicama Doma. Također je velika prednost razmjena iskustva i obrazovanje naših radnika i volontera.

 

Model kućanske zajednice osmišljen je po principu obitelji u kojoj su zajedno radnici i korisnici. Glavno područje djelatnosti postaje uključivanje korisnika u dnevne aktivnosti u kojima korisnici aktivno sudjeluju i postaju sukreatori vlastite svakodnevnice dok njega postaje popratni oblik aktivnosti. Korisnici  sudjeluju u planiranju aktivnosti i proteku dana, a aktivni su prema svojim sposobnostima i sklonostima. Korisnicima koji ne mogu neposredno sudjelovati u dnevnim događanjima omogućeno je da promatraju zbivanja te se na taj način izbjegne njihova izolacija u sobama. Također, na taj način se korisnicima nastoji osigurati izražavanje njihove volje, potrebe i želje. U radu s osobama s demencijom primarni cilj referentne osobe (domaćina) postaje praćenje, prepoznavanje i uvođenje promjena u skladu s tijekom procesa demencije.

 

Svaki korisnik ima svoju sobu gdje je zaštićena njegova intima. Unutar velikog stana svaki korisnik ima sobu s WC-om i tušem. Jednokrevetna soba korisnicima omogućava privatnost te je opremljena vlastitim pokućstvom i osobnim predmetima.

 

Kućanska zajednica ima zajedničke prostore: kuhinju i dnevni boravak za zajedničke aktivnosti. Kuhinja zauzima centralno mjesto u društvenom životu zajednice. U njoj se korisnici susreću, zajedno jedu, primaju posjete. Na taj se način obogaćuje zajednički život korisnika te se njeguju socijalni kontakti. U izvođenju dnevnih aktivnosti potiče se samostalnost korisnika kao i uključivanje rodbine, prijatelja, suradnika. Važna  prednost ovog oblika je mogućnost da zaposlenici u manjoj zajednici dobro upoznaju korisnike, njihove navike i potrebe te tako razviju bliske odnose i suradnju. Cjelokupan koncept rada usmjeren je  osiguravanju individualnih prava i potreba svakog korisnika osobno.


Aktivnosti se izvode s ciljem postizanja domaćinske atmosfere koja nalikuje obiteljskom okruženju poticanu poznatim mirisima, okusima, glazbom, razgovorom kako bi korisnici imali osjećaj pripadnosti te na taj način što duže sačuvali i unaprijedili postojeće funkcionalne i kognitivne sposobnosti.

 

 

NOVOSTI

U Domu Kantrida kontinuirano traje proces uvođenja standarda kvalitete socijalnih usluga  po modelu E-Qalin koji je počeo od 01.07.2011. g.


E-Qalin je sveobuhvatan, inovativan i dinamičan sustav upravljanja kvalitetom za domove za starije osobe u Europi. Djeluje na principu interaktivnog razvoja, uključuje sve čimbenike, uzimajući u obzir osnovne karakteristike socijalnih usluga, jer su njihovi korisnici također i kreatori socijalnih usluga.


Od 01.10.2014. g. u Domu Kantrida počelo se s provođenjem 2. ciklusa po modelu E- Qalin, prema sačinjenom Nacrtu.


U mjesecu svibnju, petu godinu zaredom, počelo je mjerenje zadovoljstva korisnika, njihove rodbine i djelatnika putem standardiziranog upitnika te je anketiranje završeno 20.07.2016. g. Ispunjeni anketni upitnici poslani su poduzeću Fabrika radi obrade podataka.


22.09.2016. g. dobili smo rezultate mjerenja zadovoljstva korisnika, rodbine i djelatnika. Novina je da je anketiranje provedeno odvojeno za svaku jedinicu (zgrada A, B i C) te su dobivena  izvješća s diferenciranim rezultatima.


Prezentacija rezultata istraživanja mjerenja zadovoljstva za korisnike i rodbinu, održana je dana 28.09.2016. g na Zboru korisnika. Ravnateljica je upznala prisutne sa rezultatima mjerenja zadovoljstva i realiziranim mjerama poboljšanja na temelju prijedloga dvije samoocjenjivačke grupe korisnika.


Ocjena općeg zadovoljstva korisnika s trendovima u Domu „Kantrida“ u 2016. g. iznosi 4,72 u odnosu na 2015. g. 4,62 - TREND JE POZITIVAN.


Ocjena općeg zadovoljstva rodbine s trendovima u Domu „Kantrida“ u 2016. g. iznosi 4,45 u odnosu na 2015. g. 4,36 - TREND JE POZITIVAN.


Na zboru korisnika oblikovane su dvije samoocjenjivačke grupe korisnika, u koje su se korisnici samoinicijativno javili, te će započet sa radom 01.10.2016. g. – 3.faza 2. Ciklusa E-Qalin.


Prezentacija rezultata istraživanja mjerenja zadovoljstva za radnike održana je dana 29.09.2016. g. na Zboru radnika. Ravnateljica je upznala prisutne sa rezultatima mjerenja zadovoljstva.


Na zboru radnika oblikovane su četiri samoocjenjivačke grupe radnika, u koje su se radnici samoinicijativno javili, te će započet sa radom 01.10.2016. g. – 3.faza 2. Ciklusa E-Qalin.


30.09.2016. g. završena je 2.faza 2. Ciklusa E-Qalina.

 

 


3. FAZA 2. CIKLUSA


Od 01.10.2016. do 30.09.2017. g. u Domu Kantrida provodi se 3. faza 2. ciklusa uvođenja standarda kvalitete prema europskom modelu E-Qalin.
U Domu „Kantrida“ djeluje sedam grupa za kvalitetu:

  • 4 samoocjenjivačke grupe radnika
  • 2 samoocjenjivačke grupe korisnika
  • Samoocjenjivačka grupa za vodstvo

Do 06.12.2016. g. grupe za kvalitetu ocjenjivale su odabrane kriterije, ukupno 22 kriterija.
Rad u grupama  vode educirani moderatori. Grupe su raspravljale i ocijenjivale kriterije s aspekta korisnika i radnika, te aspekta vodstva, okoline i organizacije koja uči, 3. faze 2. ciklusa,  te su njihove primjedbe i prijedlozi upućeni grupi za razvoj. 


Tijekom 12/2016. g. grupa za razvoj izvršit će  analizu i usklađivanje ocjena i prijedloga  sedam grupa za kvalitetu  temeljem čega se donose odluke i zaključci o planiranim manjim i većim poboljšanjima te planiranim projektima.

 

 


 

2. FAZA 2. CIKLUSA

U Domu Kantrida kontinuirano traje proces uvođenja standarda kvalitete socijalnih usluga  po modelu E-Qalin koji je počeo od 01.07.2011. g.

E-Qalin je sveobuhvatan, inovativan i dinamičan sustav upravljanja kvalitetom za domove za starije osobe u Europi. Djeluje na principu interaktivnog razvoja, uključuje sve čimbenike, uzimajući u obzir osnovne karakteristike socijalnih usluga, jer su njihovi korisnici također i kreatori socijalnih usluga.

Od 01.10.2014. g. u Domu Kantrida počelo se s provođenjem 2. ciklusa po modelu E- Qalin, prema sačinjenom Nacrtu.

Od 01.10.2015. do 30.09.2016. g. u Domu Kantrida provodila se 2. faza 2. ciklusa uvođenja standarda kvalitete prema europskom modelu E-Qalin tijekom koje su grupe za kvalitetu ocjenjivale odabrane kriterije i pokazatelje dok je u grupi za razvoj izvršena analiza i usklađivanje ocjena i prijedloga  pet grupa za kvalitetu te su donesene odluke i zaključci o planiranim manjim i većim poboljšanjima te planiranim projektima.

U svrhu daljnjeg razvoja i unapređivanja modela E-Qalin, na Zboru korisnika održanom 01.03.2016. g., oblikovane su još dvije samoocjenjivačke grupe korisnika, koje su započele s radom 16.03.2016. g. Rad u grupama korisnika vode educirane moderatorice. Grupe su raspravljale i ocijenjivale kriterije s aspekta korisnika iz 1. i 2. faze 2. ciklusa, koje su prethodno ocijenile grupe za kvalitetu te su njihove primjedbe i prijedlozi upućeni grupi za razvoj. 

U mjesecu svibnju, petu godinu zaredom, počelo je mjerenje zadovoljstva korisnika, njihove rodbine i djelatnika putem standardiziranog upitnika te je anketiranje završeno 20.07.2016. g. Ispunjeni anketni upitnici poslani su poduzeću Fabrika radi obrade podataka. Novina je da je anketiranje provedeno odvojeno za svaku jedinicu (zgrada A, B i C) te će se dobiti izvješća s diferenciranim rezultatima.


SEMINAR ZA VODSTVO I DJELATNIKE DOMOVA ZA STARIJE OSOBE PŽG

Od 11. do 13. svibnja 2016. godine, u okviru implementacije modela E-Qalin, u Sloveniji je održan trodnevni seminar za vodstvo i djelatnike domova za starije osobe Primorsko-goranske županije  na temu "Elementi suvremenih koncepata rada u domovima za starije osobe", uz prezentaciju primjera u praksi.

Prvi dan praktičnog dijela programa održavao se u Domu za starije osobe u Šenturju kod Celja gdje je ravnateljica doma sa stručnim timom predstavila najnovije programe rada u domu, ulogu vodećeg (stručnog) tima u pristupanju promjenama i važnosti E-Qalina kao podržavajućeg čimbenika u razvoju ustanove. Sudionicima seminara predstavljena je i novina u radu s osobama oboljelim od demencije najtežeg oblika, odnosno njihov boravak u tzv. OAZI. Radi se o smještaju nepokretnih, dementnih osoba u prostranoj, svjetloj sobi, ugodne atmosfere s prilagođenom opremom i privatnim prostorom za svakog korisnika. Soba odiše mirom, ugodnim okruženjem, prilagođenim svjetlom i glazbom te mogućnošću boravka na svježem zraku. Uz navedene materijalne uvjete, korisnicima oaze osigurana je kvalitetna skrb i njega djelatnika koji s osobitom toplinom i poštovanjem pristupaju svakom korisniku.

Drugi dan seminara sudionici su posjetili Dom za starije osobe Litija, koji u cjelosti funkcionira po principu kućanskih zajednica. Ravnateljica Doma predstavila je koncept rada i prostorne uvjete smještaja korisnika.

Tijekom tri dana seminara održana su teorijska predavanja na temu suvremenih koncepata rada u domovima na kojima su se sudionici različitih profesionalnih grupa mogli upoznati s procesima mijenjanja postojeće u suvremenu kulturu KONGRUENTNIH (usklađenih) odnosa te informirati o bitnim područjima promjena koje će omogućiti veću kvalitetu života korisnika domova za starije osobe.   

 

01.06.2016. g. djelatnici Doma za starije osobe iz Prevalje (Slovenija) posjetili su Dom kantrida u svrhu razmjene stručnih znanja i iskustava vezano uz implementaciju modela E- Qalin.

 2. ciklus implementacije europskog modela E-Qalin

Tijekom 2014. godine završen je trogodišnji ciklus uvođenja standarda kvalitete prema europskom modelu E-Qalin, što je i verificirano dobivanjem POTVRDE DOM KVALITETE E-QALIN NA TEMELJU SAMOPROCJENE.

Tijekom rujna i listopada 2014. godine ravnateljica ustanove održala je prezentacije rezultata istraživanja mjerenja zadovoljstva za korisnike i djelatnike ustanove, imenovani su članovi grupa za kvalitetu, odabrani su kriteriji i pokazatelji za samoocjenjivanje.

U grupama za kvalitetu provedeno je samoocjenjivanje te slijedi analiza i usklađivanje ocjena i prijedloga grupa za kvalitetu u grupi za razvoj.

ARHIVA NOVOSTI