ODSJEK KLUBOVA STARIJIH OSOBA

Pri Domu za starije osobe „Kantrida“, kao izvaninstitucionalni oblik skrbi za starije osobe djeluje 6 Klubova za starije osobe koji imaju funkciju primarne prevencije. Osnovne ciljeve klub ostvaruje kroz volonterske aktivnosti i zadatke: organizacija pomoći i samopomoći na načelima solidarnosti i uzajamnosti. Aktivnim sudjelovanjem u aktivnostima kluba starijim osobama omogućujemo ostvarenje vlastitog potencijala, gdje su otvorene mogućnosti sudjelovanja prema vlastitim sklonostima.

Klubovi starijih osoba su: "Belveder-Kozala", "Bulevard", "Pećine", "Potok", "Vežica" i "Zamet".

Usluge i aktivnosti:
- savjetovalište
- zdravstvena tjelovježba
- mjerenje tlaka i šećera
- prehrana za članove
- pučka kuhinja
- posluživanje bezalkoholnih napitaka
- usluge geronto-domaćice
- radno-okupacione aktivnosti
- kreativno-zabavne aktivnosti i dr.

Kroz raznovrsne aktivnosti, klubovi potiču dobrovoljni rad, pomoć i samopomoć grupnim oblicima rada. Ovaj oblik skrbi ima ulogu primarne prevencije problema u starosti, sprječava društvenu izolaciju te potiče osobe starije životne dobi na aktivno i kreativno sudjelovanje u društvenom životu.

NOVOSTI

AKTIVNOSTI KLUBOVA U 2015. GODINI

 

Klubovi imaju funkciju primarne prevencije, a osnovne ciljeve klub ostvaruje kroz aktivnosti i zadatke: organizacija pomoći i samopomoći na načelima solidarnosti i uzajamnosti, organizacija savjetovališta za pomoć članovima kod ostvarivanja određenih prava, organizacija raznovrsnih aktivnosti – kulturne aktivnosti, zabavno edukativne, društvene igre i kreativan rad, sportsko rekreativne aktivnosti,  edukacije iz računalne pismenosti, projekti.


Sudjelovanjem u aktivnostima kluba starijim osobama omogućuje se ostvarenje cjelovitog razvitka vlastitog potencijala, gdje su otvorene mogućnosti sudjelovanja prema vlastitim sklonostima.


Cilj klubova starijih osoba je sačuvati preostale potencijale starijih osoba te im omogućiti što duži ostanak u lokalnoj zajednici u kojoj žive kako bi mogli dijeliti stečena iskustva, igrati aktivnu ulogu u društvu putem volontiranja, živjeti zdraviji i ispunjeniji život.


Podciljevi: uzajamna podrška i razumijevanje, povećanje samopoštovanja i jačanje identiteta, sklapanje prijateljstava i zajednička druženja, umanjivanje osjećaja bespomoćnosti, očuvanje i razvijanje pokretljivosti lokomotornog aparata.


Jedini uvjet ostvarivanja prava članstva je starosna dob + 50 godina.

 Kulturnim aktivnostima
pozitivno usmjeravamo razvoj cjelokupne osobnosti starije osobe, te potičemo mentalnu aktivnost.
Uključivanjem u kulturna događanja grada članovi klubova starijih osoba pratili su kazališne predstave, koncerte i izložbe.
Zidove klubova krasile su izložbe članova klubova – amatera, te likovnih umjetnika.
U klubovima  starijih osoba djeluju i biblioteke čiji je cilj da starije osobe čitaju, budu obaviješteni, te kreativno provode svoje slobodno vrijeme.
Posebno sretni i ozarenih lica bili su naši penzići u posjetu tada aktualnom, a sada bivšem predsjedniku.
Prijem kod predsjednika g. Ive Josipovića bio je u 10/2014. g. Slike su nam postale dostupne u 2015. g., te smo uvrstili iste u događanja u 2015. g.


Zabavno-edukativne aktivnosti
 "omiljeni" su vid aktivnosti u klubovima. Uključivanjem
starijih   osoba u zabavne i edukativne aktivnosti potičemo društvenost starije osobe, stvaranje novih prijateljstva, te opće zadovoljstvo. Plesne večeri održavaju se redovito jednom tjedno. Prigodno se obilježavaju maškare, Valentinovo, Dan žena, Dan starijih osoba, Uskrs, Božić, Nova godina, kao i rođendani članova.
Sudjelovanjem u društvenim igrama i kreativnom radu kluba, a primjereno interesima i sklonostima starije osobe nastojimo sačuvati, obnoviti i razvijati psihofizičke sposobnosti, te pozitivno djelovati na kvalitetu života.
Šah i karte svakodnevno se igraju u klubovima. Organizirani su interklubski i međuklubski turniri, uz ostvarenje zapaženih rezultata članova.

Sportsko–rekreativne aktivnosti
u starijoj životnoj dobi doprinose unaprjeđenju zdravlja i očuvanju funkcionalne sposobnosti.
Tjelesne aktivnosti koje provodimo u klubovima  su programirane, vođene i nadzirane od educiranog voditelja - fizioterapeuta u trajanju 30 do 45minuta dnevno zbog specifičnog zdravstvenog stanja i funkcionalne sposobnosti  starijeg čovjeka.
Zdravstvene aktivnosti
predstavljaju važnu ulogu u radu i djelovanju klubova.
Provode se programi primarne zdravstvene prevencije:

ARHIVA NOVOSTI