PROJEKT STAR - STARENJE BEZ GRANICA

 

Dom za starije osobe „Kantrida“ partner je projekta STAR – Starenje bez granica. Kvaliteta, opseg i raspoloživost socijalnih usluga najugroženijih korisnika siromaštvom i socijalnom isključenošću nisu dobro prilagođeni raznolikim potrebama, različitim profilima korisnika i promjenjivim prilikama, kao što su starenje stanovništva i povećan broj korisnika.

 

Glavni cilj projekta je jačanje partnerstva za razvoj novih oblika, nadgradnja postojećih modela i razvoj programa deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi radi povećanja uključenosti i osnaživanja starijih osoba te njihovog čim dužeg samostalnog života u kućnom okruženju. Ovim projektom uspostavit će se sustav za deinstitucionalizaciju socijalne skrbi na dvije razine. S jedne strane uspostavit će se pilot dnevnog centra na ruralnom području općine Hrpelje-Kozina u kojem će se provoditi inovativne metode rada po uzoru na klubove koji već vrlo uspješno djeluju u okviru Doma za starije „Kantrida“, te kućanska zajednica u Rijeci, koja spada među novije i  modernije oblike izvaninstitucijske skrbi, sukladno konceptu četvrte generacije domova i sustava kvalitete E-Qalin: „Usmjerenost na korisnika“ već prilično razvijene na razini EU gdje stanovnici žive u zajednici sličnoj kućnom okruženju. S druge strane, projekt predviđa osposobljavanje neformalnih obiteljskih njegovatelja koji će preko stručnog osposobljavanja steći potrebno znanje skrbi za starije osobe, kao i uspostavljanje dviju mreža volontera, na slovenskoj i hrvatskoj strani, koji će pružati socijalnu zaštitu i pomoć starijim osobama kod kuće i koordinirati 2 osposobljena organizatora mreže.

 

Cilj projekta postići će se razvojem održive strukture prekogranične suradnje institucija i interesnih skupina lokalnih uprava i dionika usluga socijalne skrbi, koja će se cjelovito baviti temom dugotrajne skrbi na projektnom području te osmisliti zajedničke jedinstvene planove o oblicima i metodologijama izvaninstitucijske skrbi na tom području, također i potporom resornih ministarstava Republike Slovenije i Hrvatske. Prekogranična suradnja će međusobnom razmjenom dobrih praksi omogućiti pravovremeno i učinkovito savladavanje problematike starenja i dugotrajne skrbi na projektnom području. Inovativni pristup, kojeg projekt predviđa u vezi rješavanja starenja suvremenog društva, znači uspostavljanje više različitih oblika deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi na prekograničnom području te suradnju lokalnih uprava općine Hrpelje-Kozina i Primorsko-goranske županije. Projekt će uspostaviti inovativni cjeloviti sustav sukladno suvremenim smjernicama gdje će u središtu biti korisnik, njegove želje i potrebe. Sadržaji sustava ujedno su i glavni outputi projekta, a to su: prekogranični program razvoja deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi, stručna edukacija socijalnih formalnih i neformalnih njegovatelja te pilot provedba dvaju inovativnih oblika dugotrajne skrbi (dnevni centar u RS i kućanska zajednica u HR), čiji će korisnici biti socijalni njegovatelji dugotrajne skrbi, lokalne uprave i konačno starije osobe kojima će biti omogućen čim duži samostalan boravak u kućnom okruženju, socijalna uključenost u društvena događanja te posljedično i poboljšanje kvalitete života.

 

Ovim projektom, to jest prekograničnim pristupom i institucijskom suradnjom, usredotočenog na povećanje institucijskih kapaciteta i razvoj novih modela upravljanja za povećanje učinkovitosti i uspješnosti usluga, kao što su uspostavljanje alternativnih izvaninstitucijskih oblika socijalne skrbi, doprinijet ćemo većoj povezanosti među područjima, također i uspostaviti  suradnju između javnog i civilnog društva te zadovoljiti izazove programskog područja.
Sudjelovanjem u ovom međunarodnom projektu Dom „Kantrida“ razmijenit će znanja i iskustva, stručno se educirati, unaprijediti brigu za starije osobe novim modelima rada u instituciji i izvaninstitucijskoj skrbi, te će projekt pridonijeti dobrobit korisnicima u projektu i cijeloj zajednici.