PROJEKT STAR - STARENJE BEZ GRANICA

 

Dom za starije osobe „Kantrida“ partner je projekta STAR – Starenje bez granica. Kvaliteta, opseg i raspoloživost socijalnih usluga najugroženijih korisnika siromaštvom i socijalnom isključenošću nisu dobro prilagođeni raznolikim potrebama, različitim profilima korisnika i promjenjivim prilikama, kao što su starenje stanovništva i povećan broj korisnika.

 

Glavni cilj projekta je jačanje partnerstva za razvoj novih oblika, nadgradnja postojećih modela i razvoj programa deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi radi povećanja uključenosti i osnaživanja starijih osoba te njihovog čim dužeg samostalnog života u kućnom okruženju. Ovim projektom uspostavit će se sustav za deinstitucionalizaciju socijalne skrbi na dvije razine. S jedne strane uspostavit će se pilot dnevnog centra na ruralnom području općine Hrpelje-Kozina u kojem će se provoditi inovativne metode rada po uzoru na klubove koji već vrlo uspješno djeluju u okviru Doma za starije „Kantrida“, te kućanska zajednica u Rijeci, koja spada među novije i  modernije oblike izvaninstitucijske skrbi, sukladno konceptu četvrte generacije domova i sustava kvalitete E-Qalin: „Usmjerenost na korisnika“ već prilično razvijene na razini EU gdje stanovnici žive u zajednici sličnoj kućnom okruženju. S druge strane, projekt predviđa osposobljavanje neformalnih obiteljskih njegovatelja koji će preko stručnog osposobljavanja steći potrebno znanje skrbi za starije osobe, kao i uspostavljanje dviju mreža volontera, na slovenskoj i hrvatskoj strani, koji će pružati socijalnu zaštitu i pomoć starijim osobama kod kuće i koordinirati 2 osposobljena organizatora mreže.

 

Cilj projekta postići će se razvojem održive strukture prekogranične suradnje institucija i interesnih skupina lokalnih uprava i dionika usluga socijalne skrbi, koja će se cjelovito baviti temom dugotrajne skrbi na projektnom području te osmisliti zajedničke jedinstvene planove o oblicima i metodologijama izvaninstitucijske skrbi na tom području, također i potporom resornih ministarstava Republike Slovenije i Hrvatske. Prekogranična suradnja će međusobnom razmjenom dobrih praksi omogućiti pravovremeno i učinkovito savladavanje problematike starenja i dugotrajne skrbi na projektnom području. Inovativni pristup, kojeg projekt predviđa u vezi rješavanja starenja suvremenog društva, znači uspostavljanje više različitih oblika deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi na prekograničnom području te suradnju lokalnih uprava općine Hrpelje-Kozina i Primorsko-goranske županije. Projekt će uspostaviti inovativni cjeloviti sustav sukladno suvremenim smjernicama gdje će u središtu biti korisnik, njegove želje i potrebe. Sadržaji sustava ujedno su i glavni outputi projekta, a to su: prekogranični program razvoja deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi, stručna edukacija socijalnih formalnih i neformalnih njegovatelja te pilot provedba dvaju inovativnih oblika dugotrajne skrbi (dnevni centar u RS i kućanska zajednica u HR), čiji će korisnici biti socijalni njegovatelji dugotrajne skrbi, lokalne uprave i konačno starije osobe kojima će biti omogućen čim duži samostalan boravak u kućnom okruženju, socijalna uključenost u društvena događanja te posljedično i poboljšanje kvalitete života.

 

Ovim projektom, to jest prekograničnim pristupom i institucijskom suradnjom, usredotočenog na povećanje institucijskih kapaciteta i razvoj novih modela upravljanja za povećanje učinkovitosti i uspješnosti usluga, kao što su uspostavljanje alternativnih izvaninstitucijskih oblika socijalne skrbi, doprinijet ćemo većoj povezanosti među područjima, također i uspostaviti  suradnju između javnog i civilnog društva te zadovoljiti izazove programskog područja.
Sudjelovanjem u ovom međunarodnom projektu Dom „Kantrida“ razmijenit će znanja i iskustva, stručno se educirati, unaprijediti brigu za starije osobe novim modelima rada u instituciji i izvaninstitucijskoj skrbi, te će projekt pridonijeti dobrobit korisnicima u projektu i cijeloj zajednici.

 

 

AKTIVNOSTI U PROJEKTU STAR:

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA STAR – STAROST BEZ GRANICA

 

Završna konferencija projekta STAR– Starost bez granica održana je 13.09.2018. godine u hotelu „Jadran“ u Rijeci. Organizator konferencije bila je PGŽ u suradnji sa partnerskim organizacijama iz projekta STAR.

Nakon pozdravne riječi  organizatora i koordinatora u projektu,uslijedilo je izlaganje partnera na temu uloga i postignuća u projektu.

 

 


Zajednički izazovi u projektu
:
starenje stanovništva
nejednakosti u dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga
niski stupanj učinkovitosti institucija socijalne skrbi za prekograničnu suradnju

Glavni cilj projekta:
Jačanje partnerstva za razvoj novih oblika i nadgradnja postojećih modela i programa deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi radi povećanja uključenosti i osnaživanja starijih osoba te njihovog čim dužeg samostalnog života u kućnom okruženju

 

Što smo postigli sa projektom:
Suradnja lokalnih uprava i domova za starije osobe koji su povezani u mrežu za konkretnu izradu novih programa i modela za dugotrajnu socijalnu skrb

Realizaciju zajedničkog Prekograničnog programa razvoja deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi na programskom području

Kvalificirane stručne radnike i neformalne njegovatelje, volontere i mjesne organizatore mreže

Što smo postigli sa projektom  u Domu „Kantrida“
Na području unutrašnje decentralizacije skrbi:
opremanje i uspostavu Kućanske zajednice „Lavanda”kao oblika kvalitetne skrbi IV     generacije domova za starije za 24 stanara,
edukaciju 60 radnika za suvremene koncepte skrbi u domovima usmjerene na stanara,
osposobljavanje 5 radnica za samostalan rad u konceptu Kućanske zajednice.

Na području razvoja i osnaživanja izvaninstitucijske dugotrajne skrbi :
obnovili smo i modernizirali sustav alarma kod kuće „Halo-pomoć”,
educirali smo dvije organizatorice mreže volontera,
20 volontera  educirano je  za širenje mreže i sprečavanje padova u starosti,
educirano je 36 obiteljskih njegovatelja koji brinu za stare i nemoćne u kući.

U sklopu projekta STAR odvijale su se prekogranične aktivnosti razmjene iskustva i metoda rada između Doma Kantrida, ODU Koper i Dnevnog centra Ruj i  to na 2 razine :
stručna razmjena među radnicima zaposlenim u domovima, dnevnom centru »Ruj« i klubovima starijih osoba Doma »Kantrida«, susreti korisnika  koji su neposredno uključeni u pilot aktivnosti , razmjena mišljenja i iskustva.

Ukupno je održano 6 susreta na HR strane.

Cilj aktivnosti bio je razmjena dobre prakse  i iskustva stručnog osoblja, kao i ocjena stanja i problematike na tom području rada.

 

 


Poseban i značajan benefit projekta „STAR” donijela nam je  međusobna razmjena znanja, iskustva i vještina sa partnerima iz Slovenije, uspostavljena suradnja i prijateljstvo , što svakako doprinosi većoj povezanosti naših prekograničnih područja i ostvarivanje kvalitetnije skrbi naših ciljanih skupina.

 

5. PREKOGRANIČNI SUSRET RAZMJENE ISKUSTVA I METODA RADA KORISNIKA I RADNIKA KLUBOVA STARIJIH OSOBA I  DNEVNOG CENTRA »RUJ« I RADNIKA DOMA UPOKOJENCEV KOPER I DOMA »KANTRIDA«

 

Dana 24.05.2018. godine u Klubu starijih osoba »Belveder –Kozala« održan je 5. prekogranični susret razmjene iskustva i metodologije rada korisnika i radnika Dnevnog centra »Ruj« i klubova starijih osoba sa početkom u 09.00 sati.

Nakon upoznavanja sa  prostorom kluba, predsjednica kluba starijih osoba »Belveder –Kozala« Anamaria Frunzi Palaveršić, upoznala je korisnike i radnike dnevnog centra »Ruj«, sa strukturom članstva i aktivnostima u klubu.

 

 

 

Sudjelovali su u programu članova kluba u izvedbi pjevačkog zbora K.S.O. »Belveder – Kozala«, dramske sekcije K.S.O. »Zamet«, te plesno rekreativne grupe K.S.O. »Zamet«.

 

 

 

Članice kluba prezentirale su radove koje izrađuju u kreativnoj radionici.

 

 

Predsjednica K.S.O. »Zamet« Rozika Skorupan naglasila je važnost klubova u lokalnoj zajednici,  socijalnu osljetljivost klubova kroz posjete bolesnim i nemoćnim članovima kluba, te upoznala prisutne sa socijalnim programom Grada Rijeke koji se provodi u klubovima starijih osoba Doma »Kantride« - podjela pučke kuhinje za socijalno ugrožene sugrađane.

Uslijedilo je druženje uz harmoniku.

 

 

 

Radni dio susreta nastavio se u Domu za starije osobe »Kantrida«.

 

 

Voditeljica brige i njege o zdravlju Barbara Škrobonja i socijalna radnica Marta Herljević, upoznale su prisutne sa metedologijom rada, strukturom stanara i radnika u domaćinskim skupinama zgrada »A« i »C« Doma »Kantrida«. 

 

 

 

Gosti iz ODU Koper imali su priliku vidjeti stambeni dio zgrade »A« i »C« gdje su razgovarali sa stanarima, upoznali njihov način života u Domu. Ujedno su imali priliku vidjeti  sobe stanara koje su uređene prema uzoru na vlastito kućanstvo.

 

Nakon obilaska voditeljica njege i brige o zdravlju pokazala je prisutnima aplikaciju »Dogma« i način vođenja dokumentacije u računalni sustav.

 


 

2. PREKOGRANIČNI SUSRET RAZMJENE ISKUSTVA I METODA RADA KORISNIKA I RADNIKA KLUBOVA STARIJIH OSOBA I  DNEVNOG CENTRA »RUJ« I RADNIKA DOMA UPOKOJENCEV KOPER I DOMA »KANTRIDA«

 

Dana 27.02.2018. godine sa početkom u 09:00 sati u Klubu starijih osoba »Potok« održan je 2. prekogranični susret razmjene iskustva i metoda rada korisnika i radnika Kluba starijih osoba »Potok« Doma »Kantrida« i Dnevnog centra »Ruj«.

 

 

Nakon obilaska kluba i upoznavanja sa članovima predsjednica K.S.O. »Potok«, volonterka Marija Ševo, pozvala je korisnike i radnike Dnevnog centra »Ruj«, te učenike 5. godine smjer medicinska sestra/medicinski tehničar, Medicinske škole u Rijeci, da se priključe rekreativno rehabilitacijskoj aktivnosti – rekreativna tjelovježba, koju vodi članica kluba, volonterka Lucija Bjelobaba. 

 

 

Organizatorice mreže volontera Marlen Mikac Marić i Sanja Vranić Jurčević upoznale su prisutne da se u sklopu Projekta STAR u K.S.O. »Potok« od 09.10.2017. godine održavaju edukacije za volontere članove klubova starijih osoba i obiteljske njegovatelje. Edukacije provodi Institut A. Trštenjak iz Ljubljane.
U K.S.O. »Potok« imenovani su voditelji skupina i formirane dvije skupine koje provode Tečaj za prevenciju padova i vježbe ravnoteže.
Pozvale su prisutne da prate peti susret volonterske skupine za Prevenciju padova koju vode voditeljice skupine, volonterke Lucija Bjelobaba i Auzilia Maligec, na temu: Neka bolest i lijekovi ne budu uzrokom padova.

 

Radnici i korisnici Dnevnog centra »Ruj« sudjelovali su i u društvenim aktivnostima – čovječe ne ljuti se, karte, te sportsko – rekreativnoj aktivnosti pikado, dok su učenici 5. godine smjer medicinska sestra/medicinski tehničar mjerili krvni tlak.

 

U 12:00 sati organizirana je press konferencija za novinare na kojoj su ravnateljica Marja Maras i socijalna radnica Doma upokojencev »Koper« Arijana Cengle upoznale novinare Novog lista i La voce del popolo o cilju i aktivnostima u PROJEKTU STAR.

 

Radni dio susreta nastavio se u Domu za starije osobe »Kantrida«.
Socijalna radnica Marta Hreljević i voditeljica njege i brige o zdravlju Barbara Škrobonja u obilasku Doma upoznale su prisutne sa prostorima kućanskih zajednica »Lavanda«, »More« i »Maslina«, strukturom zaposlenih u kućanskim zajednicama te ulogom autonomnog radnog tima.

 

 

Radnice ODU »Koper« imale su priliku vidjeti i sudjelovati u radnim aktivnostima. Veliki interes radnice su pokazale  u kontaktu sa stanarima kućanskih zajednica i načinom dnevnog života u Domu.

Nakon obilaska druženje se nastavilo uz domjenak.

 

Veselimo se sljedećim susretima i razmjeni iskustva i metoda rada sa našim dragim kolegama iz Slovenije sa kojima nas je povezao PROJEKT STAR.

 

 


 

EDUKACIJE U SKLOPU PROJEKTA STAR

Projekt STAR bavi se zajedničkim izazovima starenja stanovništva na prekograničnom pdručju, nejednakom dostupnošću kvalitetnih socijalnih usluga, niskom razinom učinkovitosti i neiskorištenim potencijalom za prekograničnu suradnju ustanova za socijalnu skrb.

Projektom će se uspostaviti inovativni cjeloviti sustav deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi na različitim razinama, u skladu sa suvremenim smjernicama, kojem će u prvom planu biti starija osoba, njegove želje i potrebe. Sustav koji će se uspostaviti projektom uključuje sve interesne grupe na tom području – obiteljske njegovatelje, volontere, lokalnu upravu, starijeg čovjeka, kojem će se omogućiti što duži samostalan boravak u kućnom okruženju, socijalna uključenost, društvena događanja, a time i poboljšanje kvalitete života.

09.10.2017. godine započele su edukacije u sklopu projketa STAR:

  • OBITELJSKIH I NEFORMALNIH NJEGOVATELJA

 

  • VOLONTERA KLUBOVA STARIJIH OSOBA

 

Edukacija obiteljskih, neformalnih njegovatelja je namijenjena obiteljskim skrbnicima  - ukućani i ostali bližnji koji kod kuće skrbe o onemoćalom ukućanu iil razmjerno redovito pomažu u toj skrbi. Ako je stari čovjek još u određenoj snazi, obiteljski skrbnici pomažu mu kod svakodnevnog kretanja, higijene, ishrane... samo nekoliko sati tjedno. Kad je čovjek bolestan i onemoćao, skrb i njega o njemu nerijetko su gotovo stalne, danju i noću.

 

 

Edukacije imaju dva cilja:

  • skrbnicima dati potrebne informacije i kontakte s područja koja su važna kod skrbi,
  • međusobno upoznavanje, razmjena iskustva i pitanja,

 

           s krajnjim ciljem jačanja sustava neformalne dugotrajne skrbi.

Rezultat oba cilja je KLUB ROĐAKA koji se formira po završetku
edukacija.

Edukacijama je obuhvaćeno 38 obiteljskih, neformalnih njegovatelja. Edukacija obuhvaća 10 susreta kroz 10 tjedana, počevši od 09.10.2017. godine. Edukaciju provodi Inštitut Antona Trstenjaka, edukatori Marta Ramovš i Joža Ramovš.
Edukacije su trajale do 11.01.2018. godine.

 

 

 

 

Po završenim edukacijama formira se KLUB ROĐAKA. U njemu se obiteljski, neformalni njegovatelji susreću jednom mjesečno jedan sat uz stručnu pomoć.

 

 

Klub rođaka formiran je po završetku edukacija, te je prvi susret Kluba rođaka organiziran 15.01.2018. godine. Susreti će se održavati jednom mjesečno u prostorijama K.S.O. „Potok“.

 

 

Edukacije volontera  provode se sa ciljem upoznavanja procesa starenja, njenih mogućnosti i teškoća,  te stjecanjem i uvođenjem navika  za aktivno i zdravo starenje.
Edukacija se provodi u edukacijskim grupama i traje deset mjeseci od listopada 2017. do lipnja 2018 godine, počevši od 09.10.2017. Svaka edukacija traje tri sata a provodi je Institut Antona Trštenjaka, edukatori Marta Ramovš i Joža Ramovš.

 

 

Prvi dio edukacije posvećen je boljem razumijevanju starenja, suživota i boljoj komunikaciji. Drugi dio edukacija posvećen je međusobnom druženju  volontera, te pripremi volontera i njihove socijalne okoline za kvalitetno starenje.

 

 

Edukacijama je obuhvaćeno 36 volontera članova klubova starijih   osoba koji će svoje stečeno znanje prenijeti na osobe 3. životne dobi, članove klubova starijih osoba i šire.
Posebna pažnja usmjerena je na učenje i utvrđivanje navika, te prevenciju padova u starijoj životnoj dobi i redovitu tjelovježbu – vježbe ravnoteže.

 

 

Ciklus od deset edukacija volontera završio je 22.01.2018. godine.
Na zadnjem susretu formirane su skupine, imenovani su  voditelji tečaja- educirani volonteri, te dan i vrijeme održavanja skupina u klubovima starijih osoba.

 

 

Ukupno je formirano 8 skupina za kvalitetno starenje u klubovima
starijih osoba. Voditelji skupina će kroz kroz četrnaest susreta voditi tečaj, te educirati sudionike, članove grupe, o prevenciji padova.
Tijekom tečaja, sudionici edukacijske skupine dobiti će priručnik o   Spriječavanju padova u starosti.
Kroz skupine za kvalitetno starenje biti će obuhvaćeno stotinjak članova starijih osoba.

Organizatorice mreže volontera Marlen Mikac Marić i Sanja Vranić Jurčević hospitirat će u skupinama za prevenciju padova  u Klubovima starijih osoba po potrbi (od veljače do lipnja 2018. godine).

15.02.2018. godine organizatorice mreže volontera Marlen Mikac Marić  i Sanja Vranić Jurčević hospitirale su u skupini za prevenciju padova i kvalitetno starenje u Klubu starijih osoba „Belveder –Kozala“.
Grupu čine dvije voditeljice članice kluba. One će kroz četrnaest susreta voditi tečaj, te educirati četiri članice kluba o prevenciji padova i kvalitetnom starenju.
Sudjelovale su na trećem susretu koji je protekao u veseloj i radnoj atmosferi.

 

 

 


 

 

OTVORENJE KUĆANSKE ZAJEDNICE »LAVANDA«
I SVEČANO URUČENJE POTVRDE E – QALIN DOMU KANTRIDA

 

U Domu za starije osobe „Kantrida“ dana 30.11.2017. godine u 10:00 sati svečano je otvorena Kućanska zajednica „Lavanda “.

Svečanosti je uz brojne uzvanike nazočio zamjenik župana Primorsko-goranske županije Petar Mamula koji je otvorio obnovljeni B/V kat Kućansku zajednicu »Lavanda« u okviru EU projekta prekogranične suradnje STAR – Starost bez granica, financiranog u okviru programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020. U sklopu Kućanske zajednice Lavanda nalazi se »Oaza«.

Oaza će pružati smještaj stanarima 4. stupnja demencije gdje će se posebna pažnja usmjeriti na senzorna osjetila na način kvalitete ugođaja kroz ugodnu opuštajuću glazbu, mirise i dodir. Prostor omogućava i vizualizaciju mira i opuštenosti kroz LCD - monitor s prikazom slika i zvukova iz prirode.

U nastavku programa ravnateljica Doma „Kantrida“ Marija Maras pozdravila je prisutne stanare, uzvanike, zamjenika župana Primorsko-goranske županije Petra Mamulu, zamjenicu župana Istarske županije Sandru Ćakić Kuhar, pročelnicu upravnog odjela za socijalnu politiku Dragicu Marač, voditeljicu unutarnje revizije PGŽ Tamaru Carević, pročelnicu upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije Sonju Grozić Živolić, pročelnicu gradskog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karlu Mušković, općinu Hrpelje – Kozina Irenu Stropnik i Kristinu Furlan, predstavnika Europske udruge E-Qalina Gmbh Franci Imperl, direktoricu Obalnega doma upokojencev Koper Nevu Tomažić, suradnike Instituta A. Trstenjak, skupinu Fabrika,  prof.dr.sc. Danielu Malnar dr.med., glavnu sestru KBC Rijeka Snježanu Juričić, predsjednicu upravnog vijeća Gabrijelu Gorjanac Kapša, predstavnike naše župe časne sestre iz Kresnikove, pozdravila je ravnatelje, suradnike na projektu STAR i Doris Žiković, te suradnike iz zdravstva. Prisutne je pozdrvaio i zamjenik župana PGŽ Petar Mamula. Osvrnuo se na uspješan rad doma i kvalitetu kroz rad kućanskih zajednica po modelu E-Qalin.

Predstavnik Europske udruge E-Qalina Gmbh Franci Imperl, uručio je potvrdu Doma kvalitete E-Qalin na temelju samoprocjene i vanjske procjene za dom »Kantridu« za naredne tri godine ravnateljici gđi Mariji Maras. Izrazio je veliko zadovoljstvo, budući je dom »Kantrida«  otvorio 3. Kućansku zajednicu. E-Qalin nije standard jer je standard statičan, a nama treba dinamična ustanova koja je spremna učiti, razvijati se i održavati visoku kvalitetu.

Obratila se pročelnica Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Dragica Marač. Uručila je ravnateljici simboličnu sliku lavande.

U radu kućanskih zajednica prepoznaje se usmjerenost na stanara. To je pristup koji poštuje individualnost i jedinstvenost svakog stanara, potiče podržavajuću okolinu, osigurava optimalnu brigu za svakog stanara, razvija njegove kompetencije.
Takav koncept rada kao ključne vrijednosti ističe: izbor, dostojanstvo, poštovanje,  odlučivanje o sebi.
Zatim je uslijedio program u kojem su sudjelovali:

  • Joso Butorac, tenor
  • Muška klapa Volosko
  • Klavir Mladen Žmak


Kroz program ispreplitala se međusobna povezanost izvođača, stanara, radnika i uzvanika.  Nakon programa uslijedio je domjenak. Svečanost, zajedničko druženje i razmjena iskustva  uzvanika.

 

 

 

 
 

 

 

 

KUĆANSKA ZAJEDNICA

 

OTVORENJE KUĆANSKE ZAJEDNICE "MASLINA"

U Domu za starije osobe "Kantrida" dana 05.04.2017. godine u 10:00 sati svečano je otvorena Kućanska zajednica "Maslina". Svečanosti je uz brojne uzvanike nazočio župan Primorsko-goranske županije gospodin Zlatko Komadina koji je otvorio obnovljeni B/ll kat kućansku zajednicu "Maslina" i radove na adaptaciji B/V kata za kućansku zajednicu "Lavanda" u okviru EU projekta prekogranične suradnje STAR – Starost bez granica. Projekt je financiran u okviru programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014-2020. U kućanskoj zajednici omogućen je smještaj za 18 korisnika. Nakon svečanosti otvaranja kućanske zajednice "Maslina", uzvanici, gosti, korisnici i radnici obišli su gradilište B/V kat na kojem započinju radovi na adaptaciji prostora za novu kućansku zajednicu za koju će se oprema financirati kroz program INTERREG, projekt "STAR" kao oblik prekogranične suradnje sa Općinom Kozina, Domom za starije Koper, te pridruženim partnerima. U nastavku programa ravnateljica Doma "Kantrida" Marija Maras pozdravila je prisutne korisnike, uzvanike, te posebno zahvalila na podršci županu Primorsko-goranske županije gospodinu Zlatku Komadini, županji Obćine Hrpelje-Kozina Saši Likavec Svetlešek, podžupanji Obćine Hrpelje-Kozina lreni Stropnik, stručnoj suradnici Kristini Furlan, ravnateljici Obalnog Doma upokojencev Koper Nevi Tomažić i suradnicima, pročelnici županijskog Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Dragici Marač, pročelnici Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Karli Muiković, predsjednici Upravnog vijeća Doma "Kantrida" Gordani Saršon i članovima Upravnog vijeća, Vijeću seniora Primorsko-goranske županije, Županijskom odboru za socijalnu skrb, ravnateljicama Domova starijih osoba Medveščak i Sveti Josip iz Zagreba i ravnateljici Doma Alfredo Stigtić iz Pule, predstavnicima CZSS RH, Domu zdravlja, ZZJZ Rijeka, županijskom Crvenom križu, MO Kantrida i Klubovima starijih osoba. Uslijedio je program u kojem su sudjelovali: Joso Butorac-tenor, Voljen Grbac-tenor,  Slavko Šestak-glumac, Nina Kovačić-klavir, Mladen Žmak-klavir i E-Qalinski zbor doma " Kantrida". Nakon programa uslijedio je domjenak- svečanost i zajedničko druženje te razmjena iskustva uzvanika.