PROJEKT STAR - STARENJE BEZ GRANICA

 

Dom za starije osobe „Kantrida“ partner je projekta STAR – Starenje bez granica. Kvaliteta, opseg i raspoloživost socijalnih usluga najugroženijih korisnika siromaštvom i socijalnom isključenošću nisu dobro prilagođeni raznolikim potrebama, različitim profilima korisnika i promjenjivim prilikama, kao što su starenje stanovništva i povećan broj korisnika.

 

Glavni cilj projekta je jačanje partnerstva za razvoj novih oblika, nadgradnja postojećih modela i razvoj programa deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi radi povećanja uključenosti i osnaživanja starijih osoba te njihovog čim dužeg samostalnog života u kućnom okruženju. Ovim projektom uspostavit će se sustav za deinstitucionalizaciju socijalne skrbi na dvije razine. S jedne strane uspostavit će se pilot dnevnog centra na ruralnom području općine Hrpelje-Kozina u kojem će se provoditi inovativne metode rada po uzoru na klubove koji već vrlo uspješno djeluju u okviru Doma za starije „Kantrida“, te kućanska zajednica u Rijeci, koja spada među novije i  modernije oblike izvaninstitucijske skrbi, sukladno konceptu četvrte generacije domova i sustava kvalitete E-Qalin: „Usmjerenost na korisnika“ već prilično razvijene na razini EU gdje stanovnici žive u zajednici sličnoj kućnom okruženju. S druge strane, projekt predviđa osposobljavanje neformalnih obiteljskih njegovatelja koji će preko stručnog osposobljavanja steći potrebno znanje skrbi za starije osobe, kao i uspostavljanje dviju mreža volontera, na slovenskoj i hrvatskoj strani, koji će pružati socijalnu zaštitu i pomoć starijim osobama kod kuće i koordinirati 2 osposobljena organizatora mreže.

 

Cilj projekta postići će se razvojem održive strukture prekogranične suradnje institucija i interesnih skupina lokalnih uprava i dionika usluga socijalne skrbi, koja će se cjelovito baviti temom dugotrajne skrbi na projektnom području te osmisliti zajedničke jedinstvene planove o oblicima i metodologijama izvaninstitucijske skrbi na tom području, također i potporom resornih ministarstava Republike Slovenije i Hrvatske. Prekogranična suradnja će međusobnom razmjenom dobrih praksi omogućiti pravovremeno i učinkovito savladavanje problematike starenja i dugotrajne skrbi na projektnom području. Inovativni pristup, kojeg projekt predviđa u vezi rješavanja starenja suvremenog društva, znači uspostavljanje više različitih oblika deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi na prekograničnom području te suradnju lokalnih uprava općine Hrpelje-Kozina i Primorsko-goranske županije. Projekt će uspostaviti inovativni cjeloviti sustav sukladno suvremenim smjernicama gdje će u središtu biti korisnik, njegove želje i potrebe. Sadržaji sustava ujedno su i glavni outputi projekta, a to su: prekogranični program razvoja deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi, stručna edukacija socijalnih formalnih i neformalnih njegovatelja te pilot provedba dvaju inovativnih oblika dugotrajne skrbi (dnevni centar u RS i kućanska zajednica u HR), čiji će korisnici biti socijalni njegovatelji dugotrajne skrbi, lokalne uprave i konačno starije osobe kojima će biti omogućen čim duži samostalan boravak u kućnom okruženju, socijalna uključenost u društvena događanja te posljedično i poboljšanje kvalitete života.

 

Ovim projektom, to jest prekograničnim pristupom i institucijskom suradnjom, usredotočenog na povećanje institucijskih kapaciteta i razvoj novih modela upravljanja za povećanje učinkovitosti i uspješnosti usluga, kao što su uspostavljanje alternativnih izvaninstitucijskih oblika socijalne skrbi, doprinijet ćemo većoj povezanosti među područjima, također i uspostaviti  suradnju između javnog i civilnog društva te zadovoljiti izazove programskog područja.
Sudjelovanjem u ovom međunarodnom projektu Dom „Kantrida“ razmijenit će znanja i iskustva, stručno se educirati, unaprijediti brigu za starije osobe novim modelima rada u instituciji i izvaninstitucijskoj skrbi, te će projekt pridonijeti dobrobit korisnicima u projektu i cijeloj zajednici.

 

 

 

OTVORENJE KUĆANSKE ZAJEDNICE »LAVANDA«
I SVEČANO URUČENJE POTVRDE E – QALIN DOMU KANTRIDA

 

U Domu za starije osobe „Kantrida“ dana 30.11.2017. godine u 10:00 sati svečano je otvorena Kućanska zajednica „Lavanda “.

Svečanosti je uz brojne uzvanike nazočio zamjenik župana Primorsko-goranske županije Petar Mamula koji je otvorio obnovljeni B/V kat Kućansku zajednicu »Lavanda« u okviru EU projekta prekogranične suradnje STAR – Starost bez granica, financiranog u okviru programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020. U sklopu Kućanske zajednice Lavanda nalazi se »Oaza«.

Oaza će pružati smještaj stanarima 4. stupnja demencije gdje će se posebna pažnja usmjeriti na senzorna osjetila na način kvalitete ugođaja kroz ugodnu opuštajuću glazbu, mirise i dodir. Prostor omogućava i vizualizaciju mira i opuštenosti kroz LCD - monitor s prikazom slika i zvukova iz prirode.

U nastavku programa ravnateljica Doma „Kantrida“ Marija Maras pozdravila je prisutne stanare, uzvanike, zamjenika župana Primorsko-goranske županije Petra Mamulu, zamjenicu župana Istarske županije Sandru Ćakić Kuhar, pročelnicu upravnog odjela za socijalnu politiku Dragicu Marač, voditeljicu unutarnje revizije PGŽ Tamaru Carević, pročelnicu upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije Sonju Grozić Živolić, pročelnicu gradskog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karlu Mušković, općinu Hrpelje – Kozina Irenu Stropnik i Kristinu Furlan, predstavnika Europske udruge E-Qalina Gmbh Franci Imperl, direktoricu Obalnega doma upokojencev Koper Nevu Tomažić, suradnike Instituta A. Trstenjak, skupinu Fabrika,  prof.dr.sc. Danielu Malnar dr.med., glavnu sestru KBC Rijeka Snježanu Juričić, predsjednicu upravnog vijeća Gabrijelu Gorjanac Kapša, predstavnike naše župe časne sestre iz Kresnikove, pozdravila je ravnatelje, suradnike na projektu STAR i Doris Žiković, te suradnike iz zdravstva. Prisutne je pozdrvaio i zamjenik župana PGŽ Petar Mamula. Osvrnuo se na uspješan rad doma i kvalitetu kroz rad kućanskih zajednica po modelu E-Qalin.

Predstavnik Europske udruge E-Qalina Gmbh Franci Imperl, uručio je potvrdu Doma kvalitete E-Qalin na temelju samoprocjene i vanjske procjene za dom »Kantridu« za naredne tri godine ravnateljici gđi Mariji Maras. Izrazio je veliko zadovoljstvo, budući je dom »Kantrida«  otvorio 3. Kućansku zajednicu. E-Qalin nije standard jer je standard statičan, a nama treba dinamična ustanova koja je spremna učiti, razvijati se i održavati visoku kvalitetu.

Obratila se pročelnica Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Dragica Marač. Uručila je ravnateljici simboličnu sliku lavande.

U radu kućanskih zajednica prepoznaje se usmjerenost na stanara. To je pristup koji poštuje individualnost i jedinstvenost svakog stanara, potiče podržavajuću okolinu, osigurava optimalnu brigu za svakog stanara, razvija njegove kompetencije.
Takav koncept rada kao ključne vrijednosti ističe: izbor, dostojanstvo, poštovanje,  odlučivanje o sebi.
Zatim je uslijedio program u kojem su sudjelovali:

  • Joso Butorac, tenor
  • Muška klapa Volosko
  • Klavir Mladen Žmak


Kroz program ispreplitala se međusobna povezanost izvođača, stanara, radnika i uzvanika.  Nakon programa uslijedio je domjenak. Svečanost, zajedničko druženje i razmjena iskustva  uzvanika.

 

 

 

 
 

 

 

 

KUĆANSKA ZAJEDNICA

 

OTVORENJE KUĆANSKE ZAJEDNICE "MASLINA"

U Domu za starije osobe "Kantrida" dana 05.04.2017. godine u 10:00 sati svečano je otvorena Kućanska zajednica "Maslina". Svečanosti je uz brojne uzvanike nazočio župan Primorsko-goranske županije gospodin Zlatko Komadina koji je otvorio obnovljeni B/ll kat kućansku zajednicu "Maslina" i radove na adaptaciji B/V kata za kućansku zajednicu "Lavanda" u okviru EU projekta prekogranične suradnje STAR – Starost bez granica. Projekt je financiran u okviru programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014-2020. U kućanskoj zajednici omogućen je smještaj za 18 korisnika. Nakon svečanosti otvaranja kućanske zajednice "Maslina", uzvanici, gosti, korisnici i radnici obišli su gradilište B/V kat na kojem započinju radovi na adaptaciji prostora za novu kućansku zajednicu za koju će se oprema financirati kroz program INTERREG, projekt "STAR" kao oblik prekogranične suradnje sa Općinom Kozina, Domom za starije Koper, te pridruženim partnerima. U nastavku programa ravnateljica Doma "Kantrida" Marija Maras pozdravila je prisutne korisnike, uzvanike, te posebno zahvalila na podršci županu Primorsko-goranske županije gospodinu Zlatku Komadini, županji Obćine Hrpelje-Kozina Saši Likavec Svetlešek, podžupanji Obćine Hrpelje-Kozina lreni Stropnik, stručnoj suradnici Kristini Furlan, ravnateljici Obalnog Doma upokojencev Koper Nevi Tomažić i suradnicima, pročelnici županijskog Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Dragici Marač, pročelnici Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Karli Muiković, predsjednici Upravnog vijeća Doma "Kantrida" Gordani Saršon i članovima Upravnog vijeća, Vijeću seniora Primorsko-goranske županije, Županijskom odboru za socijalnu skrb, ravnateljicama Domova starijih osoba Medveščak i Sveti Josip iz Zagreba i ravnateljici Doma Alfredo Stigtić iz Pule, predstavnicima CZSS RH, Domu zdravlja, ZZJZ Rijeka, županijskom Crvenom križu, MO Kantrida i Klubovima starijih osoba. Uslijedio je program u kojem su sudjelovali: Joso Butorac-tenor, Voljen Grbac-tenor,  Slavko Šestak-glumac, Nina Kovačić-klavir, Mladen Žmak-klavir i E-Qalinski zbor doma " Kantrida". Nakon programa uslijedio je domjenak- svečanost i zajedničko druženje te razmjena iskustva uzvanika.