AKTUALNI PROJEKTI

1. PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKE I SLOVENIJE: STAR – Starenje bez granica


2. PROJEKT: E – Qalin


3. PROJEKT U SURADNJI S UDRUGOM SOS RIJEKA – CENTAR ZA NENASILJE I
LJUDSKA PRAVA: Mudrošću protiv nasilja nad najmudrijima


4. PROJEKT PSIHO-SOCIJALNE REHABILITACIJE: Orijentacija za realnost