MUDROŠĆU PROTIV NASILJA NAD NAJMUDRIJIMA

Projekt "Mudrošću protiv nasilja nad najmudrijima" Dom "Kantrida" provodi u suradnji s Udrugom SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava. Projekt je usmjeren zaštiti starijih osoba s naglaskom na aktivnosti osvještavanja problema nasilja nad starijim osobama, informiranja i pružanja savjetodavne pravne pomoći u svrhu sprečavanja zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju starijih osoba te podizanju kvalitete života starijih osoba.


Opis projektnih aktivnosti
1. Edukacija o pravima starijih osoba

a) Edukacija o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju sa svrhom sprječavanja njihove zlouporabe (javna predavanja te predavanje u domovima za starije i nemoćne)
b) Edukacija o pravima iz sustava socijalne skrbi (javno predavanje)
c) Brošura o pravima starijih osoba (o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju)

 

2. Pravno savjetovanje
Vezano za tri područja: nasilje nad starijim osobama, ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, prava iz sustava socijalne skrbi (provodi se individualno u sjedištu Udruge)


3. Psihološko savjetovanje
Za starije osobe koje su žrtve nasilja (provodi se individualno u sjedištu Udruge)


4. Predavanje za osobe koje skrbe za starije osobe 
S ciljem prevencije izgaranja (burnouta) kod osoba koje se skrbe o starijim članovima svoje obitelji ili potpisnicima ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju (javno predavanje)


5. Radionice cjeloživotnog učenja i kvalitetnog provođenja slobodnng vremena za starije osobe

a) „Utorak s penzićima“ – interaktivne radionice za starije osobe informatičke tematike (održavaju se u prostorijama partnerske organizacije CTK Rijeka, u pravilu posljednjeg utorka u mjesecu u 11 sati)
b) Likovne radionice – za poticanje kreativnosti i socijalne uključenosti starijih osoba; kiparske radionice i radionice akvarela (u domovima za starije i nemoćne osobe). Po završetku radionica bit će organizirana javna izložba.

 

6. Medijska kampanja osvještavanja javnosti o problemu nasilja nad starijim osobama

a) Izrada promotivnog videa – s ciljem osvještavanja javnosti o nasilju nad starijim osobama; video će se distribuirati putem društvenih mreža i mrežnih stranica prijavitelja, partnera i sudionika.
b) Kampanja osvještavanja – tiskom i distribucijom promotivnog materijala (plakati/letci/tiskani materijal) djelovat će se na osvještavanje šire javnosti o problemu nasilja nad starijim osobama.

 

Uloga Doma "Kantrida" u projektu je:

1. Osiguravanje termina i prostora za održavanje likovnih radionica (kiparskih radionica i radionica akvarela) za korisnike,
2. Osiguravanje termina i prostora za održavanje predavanja za korisnike o ugovoru o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju sa svrhom sprječavanja njihove zlouporabe.
3. Pomoć u disemniaciji informacija/medijskoj kampanji (podjela edukativne brošure; distribucija promotivnog videa na mrežnim stranicama i sl.)NOVOSTI

 

10. travnja 2017. godine u Galeriji Juraj Klović u sklopu projekta održana je izložba likovnih radova korisnika.

 

 

13.veljače 2017. u domu "Kantrida" održano je predavanje o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Svrha predavanja je informirati starije osobe o predmetnim ugovorima – prvenstveno sa svrhom sprječavanja zlouporabe istih.

 

 

8.12.2016. Održana je prva kiparska radionica u Domu za starije „Kantrida“

 

15.12.2016. Održana je druga kiparska radionica u Domu za starije „Kantrida“