IZVANREDNE AKTIVNOSTI U DOMU - KOLOVOZ 2019. g.

02.08.2019.
u 9,30 sati

POSJET CRVENIH NOSOVA - KLAUNOVADOKTORA06.08.2019.
u 10,00 sati

NASTUPA TENOR HNK I.P. ZAJCA IVAN ZORCO09.08.2019.
u 9,30 sati

POSJET CRVENIH NOSOVA - KLAUNOVADOKTORA


21.08.2019.
u 9,30 sati

POSJET CRVENIH NOSOVA - KLAUNOVADOKTORA

 


28.08.2019.
u 9,30 sati

POSJET CRVENIH NOSOVA - KLAUNOVADOKTORA