IZVANREDNE AKTIVNOSTI U DOMU - LISTOPAD 2019. g.

01.10.2019.
u 10,30 sati

POVODOM OBILJEŽAVANJA MEĐUNARODNOG DANA STARIJIH OSOBA NASTUPA DAMIR BADURINA09.10.2019.
u 9,30 sati

POSJET CRVENIH NOSOVA - KLAUNOVADOKTORA10.10.2019.
u 17,30 sati

NASTUPA ŽENSKA KLAPA „KASTAV“
16.10.2019.

U 9,30 SATI POSJET CRVENIH NOSOVA - KLAUNOVADOKTORA

U 18,30 SATI GOSTUJE MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO „ILINDEN“

 


19.10.2019.
u 10,00 sati

VRLI NOVI ČITATELJI GRADSKE KNJIŽNICE RIJEKA ČITAJU STANARIMA KRATKE PRIČE SUVREMENIH PISACA

 


23.10.2019.
u 9,30 sati

POSJET CRVENIH NOSOVA - KLAUNOVADOKTORA

 


25.10.2019.
u 10,30 sati

NASTUPA CVETAN PELČIĆ – bariton UZ KLAVIRSKU PRATNJU prof. VJERE LUKŠIĆ

 


30.10.2019.
u 9,30 sati

POSJET CRVENIH NOSOVA - KLAUNOVADOKTORA