IZVANREDNE AKTIVNOSTI U KLUBOVIMA - SVIBANJ 2019. g.

PROSLAVA PRAZNIKA RADA UZ DOMJENAK

02.05.2019.


03.05.2019.


K.S.O.  „PEĆINE“


K.S.O.  „POTOK“

AKCIJA MJERANJA GUK-A I RR –A U SURADNJI SA PATRONAŽNOM SLUŽBOM DOMA ZDRAVLJA RIJEKA

08.05.2019.
16.05.2019.
20.05.2019.
30.05.2019.


K.S.O. "ZAMET"

K.S.O. "BULEVARD"
K.S.O. "PEĆINE"

K.S.O. "BELVEDER -KOZALA"

ZDRAVSTVENO PREDAVANJE I AKCIJA MJERENJA RR-A I GUK-A

16.05.2019.K.S.O. "VEŽICA"
TEMA: Dijabetes
Predavač: Mirjana Perković, vmsAKTIVNOSTI GRUPE ZA KVALITETNO STARENJE PO ZAVRŠETKU PROJEKTA STAR
07.05.2019.


28.05.2019.


K.S.O. "VEŽICA"
Tema: Zabavan  život u 3. životnoj dobi


K.S.O. "BULEVARD"
Tema: Glazba za moju dušuIZLET
12.05.2019.15.05.2019.

K.S.O. "POTOK"
Izlet u Klanjec, Kumrovec i Podčetrtek u Slovenijizajednički izlet KLUBOVA STARIJIH OSOBA u Istru ( Buzet, Roč, Dušani)EDUKATIVNO PREDAVANJE
05.2019.21.05.2019.

K.S.O. "BULEVARD"
Tema: Osobe zrelije životne dobi kao žrtve kaznenog dijela
Predavačica: Ferenčak Antonija


K.S.O. "BELVEDER –KOZALA"
Tema: Zaštita od sunčevih zraka
Predavač: Goran Smirčić, nutricionist, fitoterapeutRADIONICA SA STUDENTIMA FILOZOFSKOG FAKULTETA, ODSJEK PSIHOLOGIJE
08.05.2019.

K.S.O. "POTOK"SAVJET KLUBOVA STARIJIH OSOBA
02.05.2019.
K.S.O. "POTOK"