IZVANREDNE AKTIVNOSTI U KLUBOVIMA - STUDENI 2019. g.

MJERENJE RR-A I GUK-A U SUSRADNJI SA PATRONAŽNOM SLUŽBOM DOMA ZDRAVLJA RIJEKA

06.11.2019.
26.11.2019.K.S.O. "ZAMET"
K.S.O. "PEĆINE"ZDRAVSTVENO PREDAVANJE

05.11.2019.K.S.O. „Belveder“
Tema: Komplikacije na plućima kao posljedica gripe
Predavačica: Dr Lelas LibušaEDUKATIVNO PREDAVANJE
21.11.2019.
K.S.O.“Zamet“
Predavanje na temu: Zdravo spavanje i prezentacija proizvoda za zdravo spavanje Grex d.o.o.

 
ZAJEDNIČKI IZLET KLUBOVA STARIJIH OSOBA
10.11.2019.

izlet u Svetu Jasku – obilježavanje Martinja
Planirano sudjelovanje 85 članova K.S.O.OBILJEŽAVANJE ROĐENDANA KLUBA
14.11.2019.

K.S.O. „Belveder“

RADIONICE MEĐUGENERACIJSKOG DRUŽENJA ČLANOVA K.S.O. I UČENIKA MEDICINSKE ŠKOLE U RIJECI ( 5. godina smjer medicinska sestra/medicinski tehničar u pratnji mentorice)

05.11.2018.

07.11.2018.

K.S.O. "Potok"
K.S.O. "Belveder –Kozala"PROJEKT STAR –NASTAVAK AKTIVNOSTI PO ZAVRŠETKU PROJEKTA
12.11.2019.


25.11.2019.


28.11.2019.

K.S.O. "Vežica"
Tema:  Ljubav


K.S.O. "Zamet"
Tema: Ljubav

K.S.O." Bulevard"
Tema: Prehrana koja meni odgovara
U grupi hospitiraju organizatorice mreže volontera: Sanja Vranić Jurčević i Marlen Mikac Marić