IZVANREDNE AKTIVNOSTI U KLUBOVIMA - VELJAČA 2020. g.

DRUŽENJE POD MASKAMA UZ MUZIKU I DOMJENAK

13.02.2020. K.S.O. „Belveder - Kozala“ u prostorijama kluba

13.02.2020. K.S.O. „Potok“  - u prostorijama Doma Crvenog križa
Tema: Zaljubljeni penzići

15.02.2020. K.S.O. „Zamet“ – u prostorijama kluba

02/2020.     K.S.O. „Zamet“ – druženje sa Zametskim maškarama i Zametskim zvončarimaMAŠKARANO DRUŽENJE

19.02.2020.Maskenbal Dom „Kantrida“ –  planirano sudjelovanje cca 90 članova Klubova starijih osoba.DRUŽENJE UOČI VALENTINOVA

06.02.2020.K.S.O. „Pećine“ – u prostorijma kluba

AKCIJA MJERENJA RR-A I GUK-A U SURADNJI SA PATRONAŽNOM SLUŽBOM DOMA ZDRAVLJA RIJEKA
05.02.2020.
17.02.2020.K.S.O. „Zamet“
K.S.O. „Pećine“ODMOR U LJEČILIŠTU BANJA VRUĆICA
29.01.2020.- 07.02.2020. 

planirano sudjelovanje 52 člana K.S.O. PROJEKT STAR –NASTAVAK AKTIVNOSTI PO ZAVRŠETKU PROJEKTA

13.02.2020. K.S.O. Potok
Tema: Zdravlje i korištenje lijekova
18.02.2020. K.S.O. „Bulevard“
Tema: Kako sam uspješno riješio/la konflikt
27.02.2020. K.S.O. „Belveder – Kozala“
Tema: Prehrana koja meni odgovara
U grupi hospitiraju organizatorice mreže volontera: Sanja Vranić Jurčević i Marlen Mikac Marić