IZVANREDNE AKTIVNOSTI U KLUBOVIMA - LIPANJ 2019. g.

MJERENJE RR-A I GUK-A U SUSRADNJI SA PATRONAŽNOM SLUŽBOM DOMA ZDRAVLJA RIJEKA

05.06.2019.
13.06.2019.
17.06.2019.
18.06.2019.


K.S.O. "ZAMET"

K.S.O. "VEŽICA"
K.S.O. "PEĆINE"

K.S.O. "BULEVARD"

ZDRAVSTVENO PREDAVANJE

13.06.2019.K.S.O. "VEŽICA"
Tema: Hipertenzija, povodom Svjetskog dana hipertenzije i mjerenje indeksa potkožnog masnog tkiva
Predavačica: Mirjana Perković, vmsEDUKATIVNO PREDAVANJE
11.06.2019.
K.S.O.“BELVEDER –KOZALA“
Prezentacija i tretman mineralika, žada i termalina – EKO INO

NASTUP
07.06.2019.
24.06.2019.26.06.2019.

Medicinski fakultet u rijeci povodom završetka 4. faze vježbanja  - EU PROJEKT UHCE
Pjevački zbor K.S.O. „Belveder – Kozala“otvorenje invalidske plaže – Bivio
Plesna grupa K.S.O. „Zamet“
Dom za starije osobe „Kantrida“


plesna grupa „Zametski povjetarac“  i dramska sekcija K.S.O. „Zamet“
pjevački zbor K.S.O. „Belveder –Kozala“DRUŽENJE ČLANOVA KLUBA UZ DOMJENAK
03.06.2019.
27.06.2019.
28.06.2019.

K.S.O. "PEĆINE"

K.S.O. "BULEVARD"
K.S.O. "ZAMET" PROJEKT STAR –NASTAVAK AKTIVNOSTI PO ZAVRŠETKU PROJEKTA
06.06.2019.

K.S.O. "BULEVARD"
Tema: Što me čini sretnom, sretnim
U grupi hospitiraju organizatorice mreže volontera: Sanja Vranić Jurčević i Marlen Mikac Marić