E-QALIN NOVOSTI 2018/2019. godina

Od 08.10.2018. g. započinje 2. faza 3. ciklusa uvođenja standarda kvalitete prema modelu E-Qalin.

            SAMOOCJENJIVAČKE GRUPE:

             STANARI

 • 3 samoocjenjivačke grupe stanara „A“, „B“ i „C“ zgrada

             RADNICI

 • samoocjenjivačka grupa radnica Pomoć u kući
 • 3. samoocjenjivačke grupe radnika
 • samoocjenjivačka grupa za vodstvo

U 2.fazi 3. ciklusa E-Qalin, samoocjenjivačke grupe stanara, radnika i grupe za vodstvo sastajale su se i razmatrale kriterije, te davale prijedloge koji se razmatraju na grupi za razvoj. Grupa za razvoj uvažava djelomično ili potpuno prijedloge samoocjenjivačkih grupa te donosi odluke o njihovoj implementaciji u praksu kroz manje promjene i projekte.

Realizirane manje promjene na prijedlog stanara

 1. IZRAĐEN POSTUPNIK O PRATNJI STANARA NA SPECIJALISTIČKE PREGLEDE I BOLNIČKO LIJEČENJE
 1. POSTAVLJENE FOLIJE NA PROZORE  U ČAJNIM KUHINJAMA – ZGRADA A
 2. WC PAPIR POSTAVLJEN U SVE WC-e  ZGRADA A
 3. PROVEDENE EDUKACIJE STANARA O PRAVILNOM KORIŠTENJU TUŠ KABINE
 4. NABAVLJENI POKRETNI PARAVANI
 5. USLUGE PEDIKERA U DOMU
 6. INSTRUMENTAL MUZIKA U RESTORANU DOMA U VRIJEME OBROKA
 7. PARLAONICA NA TEMU: KAKO SE OPHODIMO JEDNI PREMA DRUGIMA
 8. KATNI SASTANCI- VRIJEME ODRŽAVANJA I TEMA NAJAVLJENI DAN RANIJE PISANOM OBAVIJESTI NA OGLASNIM PLOČAMA DOMA, TE USMENIM KONTAKTOM SA STANARIMA NA DAN ODRŽAVANJA KATNOG SASTANKA
 9. IZRAĐEN POSTUPNIK O PODNOŠENJU PREDSTAVKI I PRITUŽBI STANARA
 10. POFARBANI DOTRAJALI ŠTOKOVI ULAZNIH VRATA STANARA ZGRADA C
 11.  UKLJUČENI VOLONTERI U AKTIVNOSTI DOMA

Realizirane manje promjene na prijedlog radnika

 1. KOD DOLASKA NA DOGOVOR ZA PRIJEM NOVOG STANARA OBAVEZNO SUDJELUJE I MEDICINSKO OSOBLJE
 2. STALNA LIJEČNICA DOMA ZDRAVLJA
 3. UKLJUČINI VOLONTERI U AKTIVNOSTI DOMA
 4. KREATIVNE RADIONICE U DNEVNOM BORAVKU ZGRADE C

Realizirane manje promjene na prijedlog radnica Pomoći u kući

         1.PROMJENA RASPOREDA RADA I RADNICA NA TJEDNOJ BAZI KOD SVIH KORISNIKA U SLUŽBI POMOĆI U KUĆI

STRUČNA EKSKURZIJA

Od 27. do 28.rujna 2018. godine, održana je stručna ekskurzija u Sloveniji za radnike i vodstvo Domova za starije osobe PGŽ u okviru implementacije modela E-Qalin. Ukupno sudjelovalo
Prvi dan praktičnog dijela programa održao se u Domu za starije osobe Celje gdje je ravnateljica doma sa stručnim timom predstavila programe rada, koncept rada, te  usluge za starije u široj celjskoj regiji.

Drugi dan seminara sudionici su posjetili Pegazov dom za starije osobe u Rogaškoj Slatini koji je u cjelini osnovan na ishodištu  IV. generacije domova, te funkcionira po principu kućanskih zajednica. Ravnateljica Doma predstavila je koncept rada i prostorne uvjete smještaja stanara.

E-QALIN KONFERENCIJA

Dana 13.11.2018. u Kongresnom centru Brdo kod Kranja održana je E-Qalin konferencija.

Predstavljeno je četrnaest projekata i šest manjih promjena domova iz Slovenije.

 Dom „Kantrida“ predstavio se izlaganjem projekta i manje promjene:

 • „Ja sam ptica“ – projekt
Skip to content