AKTIVNOSTI KLUBOVA U 2014. GODINI

Kulturnim aktivnostima pozitivno usmjeravamo razvoj cjelokupne osobnosti starije osobe te potičemo mentalnu aktivnost.

Uključivanjem u kulturna događanja članovi klubova starijih osoba pratili su kazališne predstave, koncerte i izložbe.

Zabavno – edukativne aktivnosti “omiljeni” su vid aktivnosti u klubovima. Uključivanjem starijih osoba u zabavne i edukativne aktivnosti potičemo društvenost starije osobe, stvaranje novih prijateljstva, te opće zadovoljstvo.

Sudjelovanjem u društvenim igrama i kreativnom radu kluba, a primjereno interesima i sklonostima starije osobe, nastojimo očuvati, obnoviti i razvijati psihofizičke sposobnosti te pozitivno djelovati na kvalitetu života.

Šah i karte svakodnevno se igraju u klubovima. Organizirani su interklubski i međuklubski turniri, uz ostvarenje zapaženih rezultata članova.

Rekreativno-sportske aktivnosti u starijoj životnoj dobi doprinose unaprjeđenju zdravlja i očuvanju funkcionalne sposobnosti.

Tjelesne aktivnosti koje provodimo u klubovima su programirane, vođene i nadzirane od educiranog voditelja – fizioterapeuta u trajanju 30 do 45 minuta dnevno zbog specifičnog zdravstvenog stanja i funkcionalne sposobnosti starijeg čovjeka.

Provode se vježbe za održavanje mišićne jakosti kojima se aktiviraju velike mišićne skupine važne za pravilno držanje i obavljanje svakodnevnih aktivnosti, vježbe fleksibilnosti važne za održavanje pokretljivosti u zglobovima kao i vježbe koordinacije i ravnoteže.

Osim u klubovima sportske aktivnosti odvijaju se i na sportskim terenima u Boćarskom domu Podvežica.

Sudjelujemo na sportskim turnirima za osobe treće životne dobi i ponosni smo na dobre sportske rezultate i osvojene medalje i pehare.

Članovi klubova starijih osoba svjesni su činjenice da godine utječu na češću pojavu bolesti ili oštećenja. Međutim vrlo je bitno koliko starija osoba radi na razvijanju zdravih životnih navika, brine o svom zdravlju te koliko se izlaže zdravstvenim rizicima koje može izbjeći.

Zdravstvene aktivnosti predstavljaju važnu ulogu u radu i djelovanju klubova.

Provode se programi primarne zdravstvene prevencije:
a) zdravstvena predavanja u suradnji s liječnicima i patronažnom službom, a prilagođena potrebama starijih osoba
b) edukativna predavanja o posebnosti treće životne dobi
c) upoznavanje sa negativnim oblicima ponašanja poput fizičke i psihičke neaktivnosti,
alkoholizma i pušenja.
U klubovima se kontinuirano provode usluge mjerenja krvnog tlaka, a povremeno, prema potrebi, i mjerenje šećera u krvi.

Važnu ulogu u klubovima starijih osoba pridajemo pomoći i samopomoći. Ona se sastoji u brizi za starije i onemoćale članove koji ne mogu iz svoje kuće, a upravo o njima brinu članovi kluba redovitim posjetama i upućivanjem istih našoj službi za Pomoć u kući, CZSS Rijeka te drugim nadležnim institucijama.

Važna zadaća u djelovanju klubova je međusobno informiranje o važnim događajima i aktualnim zbivanjima putem oglasnih ploča, kroz dnevni tisak, sredstvima javnog mijenja, putem web stranica umirovljenika te kroz sastanke klubskih vijeća, godišnje skupštine i savjete klubova.


U klubovima posebnu pažnju pridajemo gradskom Projektu “naj – online penzići” s ciljem informatičkog opismenjavanja naših starijih sugrađana te poticanju korištenja računala u klubovima starijih osoba, kao i poticanju korištenja Internet portala za starije osobe.

Prema mišljenju članova ovakav oblik izvaninstitucionalne zaštite proizvodi najbolje učinke na području sprječavanja socijalne izoliranosti, potiče razvijanje međuljuljudskih odnosa, druženje i komunikaciju starijih osoba.

Aktivno starenje znači starenje uz dobro zdravlje, veću ispunjenost, veću neovisnost i veću građansku uključenost.

Skip to content