NOVOSTI E-QALIN 2019/2020

Od 01.10.2019. godine započela je 3. faza 3. ciklusa uvođenja standarda kvalitete po modelu E-Qalin 2019/2020.

SAMOOCJENJIVAČKE GRUPE:

STANARI

  • 3 samoocjenjivačke grupe stanara „A“, „B“ i „C“ zgrada

RADNICI

  • samoocjenjivačka grupa radnica Pomoć u kući
  • 3. samoocjenjivačke grupe radnika
  • samoocjenjivačka grupa za vodstvo

Samoocjenjivačke grupe stanara

Samoocjenjivačke grupe radnika

Samoocjenjivačka grupa radnica Pomoć u kući

U 3.fazi 3. ciklusa E-Qalin, samoocjenjivačke grupe stanara, radnika i grupe za vodstvo sastajale su se i razmatrale kriterije, te davale prijedloge koji se razmatraju na grupi za razvoj. Grupa za razvoj uvažava djelomično ili potpuno prijedloge samoocjenjivačkih grupa te donosi odluke o njihovoj implementaciji u praksu kroz manje promjene i projekte.

Realizirane manje promjene na prijedlog stanara 

1. POJAČANO PROVOĐENJE MEDIJACIJE I GRUPNOG RADA U KRIZNIM SITUACIJAMA SA STANARIMA

2.ZAJEDNIČKO DRUŽENJE STANARA – JEDNOM TJEDNO UZ OSMIŠLJAVANJE ZAJEDNIČKIH AKTIVNOSTI

3.IZRAĐENI INDIVIDUALNI PLAN PROMJENE – ISKOPIRAT I DATI STANARU

4.NABAVLJENI NOVI MADRACI

5.NATPIS U PRIZEMLJU ZGRADE A KOD LIFTA – U VRIJEME DOSTAVE HRANE NA KATOVE

ZGRADA A – MOLIMO NE KORISTITI LIFT 

6.ČEŠĆI KATNI SASTNACI SA STANARIMA ZGRADA A

7.POSTAVLJENE KLUPICE ZA ODMOR NA MEĐUSTUBIŠTE ZGRADA A

Realizirane manje promjene na prijedlog radnika

1.KOD DOLASKA NA DOGOVOR ZA PRIJEM NOVOG STANARA OBAVEZNO SUDJELUJE I MEDICINSKO OSOBLJE

2.JAVLJANJE STANARA MEDICINSKOM OSOBLJU U KZ I DG PRILIKOM ODLASKA I DOLASKA SA SPECJALISTIČKIH PREGLEDA

3.PREVIJANJE RANA POKRETNIH STANARA U AMBULANTI DOMA ZDRAVLJA

4.EDUKACIJE RADNIKA NA TEMU ODNOSA I OPHOĐENJA PO MODELU E-QALIN

5.KVALITETAN USMENI PRIJENOS INFORMACIJA KOD PRIJEMA I PRESELJENJA STANARA IZMEĐU OSOBLJA, TE INFORMIRANJE RODBINE

6.LISTE PLAĆA RADNIKA – ZAKLAMANE

7.POSTOJEĆE KUTIJE POHVALA, KRITIKA I PRIJEDLOGA – KORISTE I RADNICI

8.ČEŠĆI ORGANIZIRANI  SASTANCI VODITELJA SA RADNICIMA

9.KLIMATIZIRAN 4. KAT ZGRADA C

KONFERENCIJA E-QALIN

Dana 15.11.2019. u Kongresnom centru Brdo kod Kranja održana je E-Qalin konferencija na kojoj je ravnateljica Doma Marija Maras  sudjelovala na okruglom stolu na temu: Današnji i sutrašnji izazov: Usmjerenost na zaposlenike.

Skip to content