4. CIKLUS E-QALIN 01.10.2020. – 30.09.2023.

4. CIKLUS E-QALIN 01.10.2020.  –  30.09.2023.

 1. Faza 4. Ciklusa E-Qalin 01.10.202. – 30.09.2021.

SAMOOCJENJIVAČKE GRUPE:

STANARI

 • 3 samoocjenjivačke grupe stanara disperzirane po zgradama „A“, „B“ i „C“ zgrada, svega 30 stanara

RADNICI

 • 1. samoocjenjivačka grupa radnika, svega 10 radnika
 • samoocjenjivačka grupa za vodstvo,
 • samoocjenjivačka grupa za razvoj

U 1.FAZI 4. CIKLUSA E-QALIN,:

 • 3 samoocjenjivačke grupe stanara obradile su 7 kriterija, 5 kriterija sa aspekta stanara, te dodatna 2 kriterija
 • 1 samoocjenjivačka grupa radnika obradila je 9 kriterija, 4 kriterija sa aspekta radnika, 5 kriterija sa aspekta stanara
 • grupa za vodstvo obradila je 7 kriterija, 4 kriterija sa aspekta vodstvo, 2 kriterija sa aspekta okoline I 1 kriterij sa aspekta organizacije koja se uči.

te davale prijedloge koji se razmatraju na grupi za razvoj. Grupa za razvoj uvažavala je djelomično ili potpuno prijedloge samoocjenjivačkih grupa te donosila odluke o njihovoj implementaciji u praksu kroz manje promjene i projekte.

Realizirane manje promjene na prijedlog stanara 

 1.  Postavljene oznake  za wc, pisoare, tuševe
 2. Promjena doručka jednom tjedno
 3. Postavljeni plastični podmetači na stolovima za ručavanje
 4. Postupnik o prehrani
 5. Postupnik o riješavanju konflikata

Realizirane manje promjene na prijedlog radnika

 1. Postupnik o prijemu stanara
 2. Postupnik o privatnosti kod njege
 3.  Postupnik o odgovornosti za osobne i vrijedne predmete
 4. Naplata promjene i postavljanja bravice
 5. Postupnik kod nasilja nad radnicima
 6. Postupnik o palijativnoj skrbi
 7. Postupnik o postupanju sa umrlom osobom
 8. Postupnik o izboru radnika mjeseca
 9. Kod odlaska na  GO obaviještena recepcija tko mijenja voditelja u odsutnosti
 10. .Postupnik o komuniciranju i prijenosu informacija
Skip to content