4. CIKLUS E-QALIN 01.10.2020. – 30.09.2023.

3. Faza 4. Ciklusa E-Qalin 01.10.2023. – 30.09.2023.

 

SAMOOCJENJIVAČKE GRUPE:

STANARI
• 3 samoocjenjivačke grupe stanara disperzirane po zgradama „A“, „B“ i „C“ zgrada, svega 30 stanara.

Stanari zgrada A

Stanari zgrada B

Stanari zgrada C

RADNICI
• 3. samoocjenjivačke grupa radnika, svega 30 radnika + samoocjenjivačka grupa radnica Pomoći u kući, svega 10 radnica

 • samoocjenjivačka grupa za vodstvo,
 • grupa za razvoj;

U 3.FAZI 4. CIKLUSA E-QALIN:

 • 3 samoocjenjivačke grupe stanara obradile su 6 kriterija, 4 kriterija sa aspekta stanara, 1 kriterij sa aspekta okoline, te 1 kriterij sa aspekta organizacije koja uči,
 • 3 samoocjenjivačke grupa radnika obradile su 7 kriterija, 4 kriterija sa aspekta radnika, 3 kriterija sa aspekta stanara,
 • 1 samoocjenjivačka grupa radnici Pomoći u kući obradila je 8 kriterija sa aspekta pomoći u kući ( u 1. Fazi 4. Ciklusa E-Qalin zbog epidemije Covid-19 nismo bili u mogućnosti održati samoocjenjivačku grupu),
 • grupa za vodstvo obradila je 8 kriterija, 6 kriterija sa aspekta vodstvo, 1 kriterij sa aspekta okolina i 1 kriterij sa aspekta organizacije koja  uči, te davale prijedloge koji se razmatraju na grupi za razvoj. Grupa za razvoj uvažavala je djelomično ili potpuno prijedloge samoocjenjivačkih grupa te donosila odluke o njihovoj implementaciji u praksu kroz manje promjene.

 

Realizirane manje promjene u 3. Fazi  4. Ciklusa E-Qalin 1.10.2022. – 30.09.2023.

 1. Realizirani grupni susreti sa psihologom Jadrankom Šekuljicom  iz NZJZ Rijeka, dogovor za daljnje individualno savjetovanje;
 2. Izrađeni postupnici E-Qalin dostupni stanarima i radnicima na uvid, u ambulantama KZ i DG, uz potpisnu listu;
 3. Nabavljene 2 protuklizne podloge za tuš kadu (koriste se u zgradi A);
 4. Nabavljeno 5 znakova – pazi sklizak pod, koriste se u radu;
 5. Nabavljena 2 brijača/šišača, (koriste se u radu u zgradi A i C);
 6. Izvješene obavijesti o vremenu posjeta u Domu;
 7. Vođenje bilješka u dnevnik rada o održanim sastancima u međusmjenama voditelja i zaposlenika;
 8. Sastanci proširenog Stručnog vijeća održavat će se kvartalno (drugi, šesti i dvanaesti mjesec u tekućoj godini)

 

2. Faza 4. Ciklusa E-Qalin 01.10.2021. – 30.09.2022.

SAMOOCJENJIVAČKE GRUPE:

STANARI
• 3 samoocjenjivačke grupe stanara disperzirane po zgradama „A“, „B“ i „C“ zgrada, svega 30 stanara

Stanari zgrada A

Stanari zgrada B

Stanari zgrada C

 

RADNICI
• 3. samoocjenjivačke grupa radnika, svega 30 radnika + samoocjenjivačka grupa radnica Pomoći u kući, svega 10 radnica

 • samoocjenjivačka grupa za vodstvo,
 • grupa za razvoj

U 2.FAZI 4. CIKLUSA E-QALIN:

 • 3 samoocjenjivačke grupe stanara obradile su 6 kriterija, 4 kriterija sa aspekta stanara, 1 kriterij sa aspekta radnika, te 1 kriterij sa aspekta organizacije koja uči
 • 3 samoocjenjivačke grupa radnika obradile su 8 kriterija, 4 kriterija sa aspekta radnika, 4 kriterija sa aspekta stanara
 • 1 samoocjenjivačke grupa radnici Pomoći u kući obradila je svega 8 kriterija sa aspekta pomoći u kući ( u 1. Fazi 4. Ciklusa E-Qalin zbog epidemije Covid-19 nismo bili u mogućnosti održati samoocjenjivačku grupu)
 • grupa za vodstvo obradila je 6 kriterija, 6 kriterija sa aspekta vodstvo, 1 kriterij sa aspekta okolina i 1 kriterij sa aspekta organizacije koja  uči, te davale prijedloge koji se razmatraju na grupi za razvoj. Grupa za razvoj uvažavala je djelomično ili potpuno prijedloge samoocjenjivačkih grupa te donosila odluke o njihovoj implementaciji u praksu kroz manje promjene i projekte.

Realizirane manje promjene

 1. Realiziano češće uključivanje Dr. u komunikaciju vezano uz stanara, prijedlog radnika
 2. Održano zdravstveno predavanje na temu Demencije, prijedlog stanara
 3. Izrađen  postupnik o preporuci smještaja umirućih korisnika u hospicij, prijedlog gerontodomaćica PUK
 4. Izrađen  postupnik o prekidu usluga u odsjeku PUK, prijedlog gerontodomaćica puk
 5. Izrađen  postupnik o obilježavanju rođendana stanara Doma, prijedlog radnika
 6. Izrađen postupnik o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca u Domu, prijedlog vodstva
 7. Realizirana provjera covid potvrda putem digitalne aplikacije kod ulaska u dom, prijedlog vodstva
 8. Promocija online kontakta članova obitelji i stanara, prijedlog vodstva
 9. Kvalitetnija online komunikacija stanara i rodbine doma , prijedlog radnika
 10. Ažuriran protokol o postavljenim kutijama za pohvale i pritužbe i načinu obaviještavanja stanara, rodbine i radnika, prijedlog vodstva
 11. Ažuriran postupnik o podnošenju predstavki i pritužbi stanara, prijedlog vodstvo
 12. Realizirana mogućnost izbora vrednovanja prekovremenih sati, grupa za vodstvo grupa za vodstvo
 13. Osigurana 3 računala u KZ  sa ciljem unošenja podataka u aplikaciju Dogma, prijedlog radnika
 14. Preuzimanje stvari pokojnika od strane rodbine u roku 3 dana (postupanje prema ugovoru), prijedlog radnika
 15. Opremljeni ormari policama zgrada B – DG Nebo, prijedlog stanara
 16. Izrađen postupnik  o postupanju  u kriznim situacijama, prijedlog vodstvo
 17. Nabavljen elevator za dizanje stanara 3 i 4 stupnja njege, prijedlog radnika
 18. Izrađene i postavljene nove pločice sa imenom i prezimenom stanara, prijedlog stanara
 19. Uručena zahvala stanarima na Božićno – novogodišnjoj svečanosti koji se ukjučuju u domaćinske aktivnosti, prijedlog stanara

 

1. Faza 4. Ciklusa E-Qalin 01.10.2020. – 30.09.2021.

 

SAMOOCJENJIVAČKE GRUPE:
STANARI
• 3 samoocjenjivačke grupe stanara disperzirane po zgradama „A“, „B“ i „C“ zgrada, svega 30 stanara

RADNICI
• 1. samoocjenjivačka grupa radnika, svega 10 radnika
• samoocjenjivačka grupa za vodstvo,

• grupa za razvoj

U 1.FAZI 4. CIKLUSA E-QALIN:
• 3 samoocjenjivačke grupe stanara obradile su 7 kriterija, 5 kriterija sa aspekta stanara, te 1 kriterij sa aspekta okoline
• 1 samoocjenjivačka grupa radnika obradila je 9 kriterija, 4 kriterija sa aspekta radnika, 5 kriterija sa aspekta stanara
• grupa za vodstvo obradila je 7 kriterija, 4 kriterija sa aspekta vodstvo, 2 kriterija sa aspekta okoline I 1 kriterij sa aspekta organizacije koja se uči.
te davale prijedloge koji se razmatraju na grupi za razvoj. Grupa za razvoj uvažavala je djelomično ili potpuno prijedloge samoocjenjivačkih grupa te donosila odluke o njihovoj implementaciji u praksu kroz manje promjene i projekte.

Realizirane manje promjene na prijedlog stanara

1. Postavljene oznake za wc, pisoare, tuševe
2. Promjena doručka jednom tjedno
3. Postavljeni plastični podmetači na stolovima za ručavanje
4. Postupnik o prehrani
5. Postupnik o riješavanju konflikata

Realizirane manje promjene na prijedlog radnika

1. Postupnik o prijemu stanara
2. Postupnik o privatnosti kod njege
3. Postupnik o odgovornosti za osobne i vrijedne predmete
4. Naplata promjene i postavljanja bravice
5. Postupnik kod nasilja nad radnicima
6. Postupnik o palijativnoj skrbi
7. Postupnik o postupanju sa umrlom osobom
8. Postupnik o izboru radnika mjeseca
9. Kod odlaska na GO obaviještena recepcija tko mijenja voditelja u odsutnosti
10. .Postupnik o komuniciranju i prijenosu informacija

Skip to content