EQALIN KONFERENCIJA

Dana 12.10.2022. godine u Brdu kod Kranja održana  je konferencija E-Qalin, na kojoj su sudjelovali i predstavnici iz Hrvatske (pročelnica Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije, edukatori E-Qalin za HR,  te predstavnici Domova za starije u PGŽ).

Ovogodišnja konferencija E-Qalin imala je dva glavna fokusa:

  1. Na koji način ustanova može pronaći mogućnosti poboljšanja postojećih procesa, te rada na kvaliteti

Kod ustanova, koje rade po standardu kvalitete E-Qalin 10 i više godina, nameće se  pitanje što još mogu poboljšati, budući su pronašle rješenja za mnoge uočene probleme u procesima samoprocjenjivanja, te ih implementirale u rad ustanove. Logična posljedica je da se u grupama za samoprocjenu pojavljuje sve manje korisnih i smislenih prijedloga za poboljšanje. Unatoč  tome, vanjska procjena utvrđuje da još uvijek postoje velike rezerve u nekim, posebno problematičnim ili strateški važnim procesima.

Na tu temu održana su predavanja:

  • Vanjska provjera kvalitete – prilika za stres ili napredak? – predavačica Mateja Hauser

  • „Navika je gvozdena košulja“ – primjer motiviranja zaposlenika – predavačica stručnjakinja iz Human Resources područja dr. Vesna Rejec Skrt

  • Neiskorišteni potencijal Mappa – predavačica Jana Štrakl

 

  1. Ažuriranje Pravilnika E-Qalin

U pripremi je verzija 4.1 pravilnika. Radi se o ažuriranju sadržaja kriterija, u skladu s izazovima i problemima koji su se pojavili posljednjih godina.

  • Na konferenciji u drugom dijelu programa u podskupinama razgovaralo se o sadržajima (kriterijima) koji su važni, aktualni, a koji nedostaju u Mapp aplikaciji E-Qalin.

Skip to content