Informacije

Natječaji

No files (of extension(s): "") found in: https://dom-kantrida.hr/wp-content/uploads/2023/12/Dokumenti/Natjecaji

Pristup informacijama:

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dom za starije osobe “Kantrida” Rijeka uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ustanovi Dom za starije osobe “Kantrida” Rijeka.
Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informiranje, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

Službenik za informiranje: Tanja Bobić, koja radi kao tajnica Doma za starije osobe “Kantrida” Rijeka
telefon 051/612-110, telefax 051/621-254.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
na adresu ustanove Đuro Catti 6, 51000 Rijeka
elektroničkom poštom: tajnistvo@dom-kantrida.hr

Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji naplaćivati će se naknada stvarnih materijalnih troškova sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15).

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Akti:

Financijski planovi:

2023:

2022:

2021:

2020:

2019:

2018:

2017:

Skip to content