Izjava o pristupačnosti

Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

 

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu https://dom-kantrida.hr/.

 

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio da sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • boje pozadine i prednjeg plana nemaju dovoljan omjer kontrasta – Ako znakovi imaju nizak omjer kontrasta boja, osobama s oštećenjem vida ili sljepoćom za boje bit će vrlo teško kretati se web lokacijom.
  • elementi naslova nisu u silaznom redoslijedu – Korisnici čitača zaslona i drugih pomoćnih tehnologija oslanjaju se na naslove okvira kako bi opisali sadržaj okvira. Kretanje kroz okvire i unutarnje okvire može brzo postati teško i zbunjujuće za korisnike pomoćne tehnologije ako okviri nisu označeni atributima naslova.
  • poveznice nemaju prepoznatljiv naziv – Veze moraju imati jedinstveni naziv ili kratki opis priložen u kodu kako bi čitači zaslona mogli čitati naglas. Inače će čitač zaslona jednostavno pročitati naglas “vezu”, a korisnik neće imati kontekstualno razumijevanje kamo ova veza vodi.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena dana 27. 6. 2022. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka.
Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežne lokacije korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: tajnistvo@dom-kantrida.hr.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content