Javna nabava

Registar ugovora Doma za starije osobe “Kantrida” Rijeka dostupan je na Internet stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA JAVNU NABAVU RADOVA -Rekonstrukcija i uređenje dijela dislocirane jedinice u Delnicama
DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE DOMA ZDRAVLJA PGŽ-a U DELNICAMA ZA POTREBE DOMA ZA STARIJE OSOBE DELNICE, EV. BR. 18/23
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – JAVNA NABAVA ROBE – PREHRAMBENI PROIZVODI PO GRUPAMA PREDMETA NABAVE ZA POTREBE DOMA „KANTRIDA“, evidencijski broj nabave 01/2023

Troškovnici:

Skip to content