Kontakt

Adresa: Dom za starije osobe “Kantrida” Rijeka
Đuro Catti 6, 51000 RIJEKA

Telefon, e-mail:
Centrala 051/612-100
Tajništvo 051/612-110, e-mail: tajnistvo@dom-kantrida.hr

Socijalni radnici:
051/612-137
051/612-288
e-mail: socijalniradnici@dom-kantrida.hr

Računovodstvo 051/612-133, 051/512-136
Blagajna 051/612-134, e-mail: racunovodstvo@dom-kantrida.hr

Pomoć u kući
Adresa: Služba za pomoć u kući
Služba za pomoć u kući: 051/341-087
Halo-pomoć: 051/341-360
e-mail: pomocukuci@dom-kantrida.hr

Klubovi za starije osobe:
BELVEDER, Uspon Irene Tome 8a, 051/513-825, e-mail: k.s.o.belveder17@gmail.com
BULEVARD, Šet. I.G. Kovačića 14, 051/423-662, e-mail: penzici.bulevard@gmail.com
PEĆINE, Janka Polića Kamova 65A, 051/436-214, e-mail: penzici.pecine@gmail.com
POTOK, R. Katalinića Jeretova 4A, 051/341-092, e-mail: penzici.potok@gmail.com
VEŽICA, Zdravka Kučića 9, 051/411-155, e-mail: penzici.vezica@gmail.com
ZAMET, Petra Jurčića 24 a, 051/264-903, e-mail: penzici.zamet@gmail.com

Skip to content