Obavijesti

Aktivnosti s korisnicima stacionarnih odjela

Rad s korisnicima stacionarnih odjela provodi se kroz timski rad stručnih radnika (socijalni radnici, radno-okupacioni terapeuti, fizioterapeuti) i medicinskog osoblja (medicinske sestre i njegovateljice). Za vrijeme ljetnih mjeseci aktivnosti se izvode na otvorenom, tj. na domskim terasama dok su u zimskom periodu za to predviđeni prostori unutar Doma.

 

Cilj je motivirati korisnike za neke od brojnih aktivnosti koje se izvode te ih osnažiti za “treniranje” postojećih i unaprjeđenje preostalih sposobnosti kako bi se poboljšala ukupna kvaliteta njihovog života te se oni unatoč tjelesnim ili drugim ograničenjima uspješno integrirali u zajednicu u kojoj žive.

Pri tome se posebna pozornost posvećuje aktivnostima koje su usmjerene prema nepokretnim korisnicima kod kojih bi dugotrajno ležanje i pasivizacija mogli dovesti do neželjenih posljedica za njihovu rehabilitaciju i psihičko stanje. U svrhu postizanja što većeg stupnja njihove samostalnosti, korisnici kod kojih to nije kontraindicirano, se svakodnevno uz stručnu pomoć i podršku podižu iz kreveta, uz pomoć invalidskih kolica ili drugih medicinskih pomagala potiču na kretanje te se afirmiraju za redovitu tjelesnu aktivnost i druženje.

Ovim se oblikom grupnog rada nastoji postići implementacija tzv. modela masovnog grupnog rada koji zahtjeva koordinaciju i suradnju svih stručnih djelatnika, medicinskog osoblja i drugih radnika ustanove koji su uključeni u proces socijalne integracije korisnika. Za uspješnost ovakvog oblika rada ključno je da članovi tima međusobno surađuju, uvažavaju pojedinačne kompetencije te razmjenjuju informacije. U protivnom bi pravo korisnika na cjelovitu skrb bilo ugroženo!

 

U timsku psihosocijalnu rehabilitaciju uključeni su korisnici s dementnim sindromom (složeni poremećaj različitih kognitivnih aktivnosti kao odraz promjena u normalnoj funkciji ljudskog mozga uslijed čega dolazi do gubitka neovisnosti, inicijative, sudjelovanja u društvenom životu) te korisnici kod kojih je prisutna motorička disfunkcija parcijalno gornjih ili donjih ekstremiteta kao posljedica cerebrovaskularnog infarkta ili druge bolesti.

Vrste aktivnosti koje se izvode s korisnicima stacionarnih odjela obuhvaćaju:

  • psihosocijalni rad (otklanjanje poteškoća u prilagodbi, poticanje i održavanje komunikacijskih i socijalnih vještina, razvijanje interesa za provođenje aktivnosti, uspostava i održavanje socijalnih odnosa, podrška i savjetovanje)
  • aktivnosti radno-okupacione terapije (čitanje novina, rješavanje križaljki, društvene igre, likovni rad, muzikoterapija, kreativan rad, mjerenje tlaka i šećera, šetnja, priredbe)
  • fizikalna terapija (vježbe za poboljšanje cirkulacije, ravnoteže i stabilnosti tijela, vježbe koordinacije pokreta, vježbe za održavanje mišićne jakosti, vježbe za prevenciju osteoporoze, vježbe snage i disanja, učenje hoda, snalaženje u prostoru, kretanje uz pomoć medicinskih naprava – štaka i hodalica te drugih predmeta).

Aktivnosti se provode svakodnevno u vremenu od 09,00 do 12,00 sati.

AKTIVNOSTI U KLUBOVIMA

KULTURNE AKTIVNOSTI
Program uključuje:
organizaciju literarnih večeri
druženje pri obilježavanju značajnih datuma
izložbe likovnih umjetnika i članova kluba amatera
organizaciju literarnih radionica
posjet kazalištu

 

DRUŠTVENE IGRE I KREATIVAN RAD
Svakodnevno se provode sljedeće aktivnosti:
šah
karte
tombola
čovječe ne ljuti se

kreativni rad (izrada ukrasa; dekoracija)
organizacija likovnih radionica

 

ZABAVNO – EDUKATIVNE AKTIVNOSTI
Program uključuje:
plesne večeri
maskenbal
gostovanje glazbenih skupina, dječjih vrtića i škola
edukativna predavanja

 

ZDRAVSTVENO –  SOCIJALNE AKTIVNOSTI
Program uključuje:
zdravstvena predavanja u suradnji sa liječnicima i patronažnom službom
upoznavanje sa negativnim oblicima ponašanja poput fizičke i psihičke neaktivnosti, alkoholizma, pušenja, te nepridržavanja liječničkih uputa kroz individualni pristup starijoj osobi
mjerenje krvnog tlaka
mjerenje GUK – a

 

SPORTSKO – REKREATIVNE AKTIVNOSTI
Kontinuirano se provode sljedeće sportske aktivnosti:
boćanje
pikado
rekreativna tjelovježba
plesno rekreativna grupa

         
INFORMATIČKA RADIONICA I AKTIVNOSTI
Program uključuje:
osnove informatičkog obrazovanja
poticanje članova na informatičko obrazovanje u sklopu projekta Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke               
objavljivanje aktivnosti u klubovima na web stranicama Penzići Rijeka

Skip to content