Plan Nabave

Plan nabave Doma za starije osobe “Kantrida” Rijeka za 2024. god. dostupan je na Internet stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Javni naručitelj Dom za starije osobe “Kantrida” Rijeka sukladno članku 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Skip to content