Projekti

POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADI JAVNE NAMJENE - Dom za starije osobe "Kantrida" Rijeka

Sufinancirano od strane HORIZON 2020 Programa Europske unije

Projekt se financira iz sredstava ELENA granta kroz ELENA program i program HORIZON 2020. Projektne aktivnosti obuhvaćaju arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju za provedbu ELENA programa, i to:

 1. energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom uključivo izvješće o

      energetskom pregledu

 1. izrada snimka izvedenog stanja
 2. izrada glavnog projekta kojim će se razviti/dati tehničko rješenje zgrade
 3. izrada troškovnika
 4. izrada dokumentacije za javnu nabavu
 5. evaluacija ponuda javne nabave za energetsku obnovu zgrade
 6. izrada nacrta ugovora s izvođačima

Pružatelj navedenih usluga su N.E.K. d.o.o. i Odvjetničko društvo Stanić i partneri d.o.o. iz Rijeke, kao ovlašteni konzultanti temeljem Ugovora o javnoj nabavi konzultantskih usluga 060-VI/2020 od 2. srpnja 2020. godine, sklopljenog sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) Zagreb, Strossmayerov trg 9, nakon provedenom postupka javne nabave.

Detaljne informacije o ELENA instrumentu nalaze se na slijedećem linku: www.eib.org/elena

Isključiva odgovornost za sadržaj ove [web stranice, objave itd.] je na autorima. Isti ne odražava nužno mišljenje Europske unije. Ni Europska investicijska banka niti Europska komisija ne snose odgovornost za bilo kakvu uporabu u njima sadržanih informacija.

POTICANJE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI STARIJIH OSOBA KROZ ART TERAPIJU – FRAKTALNI CRTEŽ

Od 24. ožujka 2023 Dom Kantrida započeo je suradnju sa Martinom Kosec, profesoricom likovne kulture, voditeljicom Centra za razvoj putem umjetnosti „PUNI POTENCIJAL“. Uključeni smo u ERAZMUS + PROJEKT od strane Zavod Prosuma koji je usmjeren na poboljšanje kognitivnih sposobnosti, socijalnu uključenost starijih osoba i osvještavanje važnosti prevencije demencije.

Fraktalni crtež je energetski crtež oblikovan linijama i bojama, a crta se zatvorenih očiju. Informacije o formama i bojama preko ruke i očiju putuju do mozga u kojem se kao rezultat crtanja i bojanja stvaraju nove slike, te nove neuronske mreže. Zbog razvoja osjetila vida i fine motorike možemo reći da je fraktalno crtanje likovna gimnastika za mozak.

U razdoblju od 7. travnja 2023. do 26.05.2023. u Domu Kantrida održavale su se radionice fraktalnog crtanja za naše stanare. Program od 8 radionica osmišljen je s ciljem održavanja kognitivnih sposobnosti i poboljšanja mentalnog zdravlja. Radionice je provodila Brigita Filipović Papić, praktičarka MFC-a. Naši stanari su dobili nova saznanja o fraktalnom crtežu, kromotreapiji (liječenje bojama) i o važnosti stvaranja novih neuronskih veza u mozgu.

ORIJENTACIJA NA REALNOST

Program psihosocijalne rehabilitacije s orIjentacijom na realnost provodi se putem zidnih novina s aktualnim vijestima iz područja sporta, kulture, politike, zdravstvene i socijalne tematike, vremenske i bioprognoze.

Zidne novine se stavljaju svakodnevno na 8 mjesta:

Centralne – na ulazu

Prizemlje „C“ zgrade

Kućanska zajednica SUNCE

Kućanska zajednica MASLINA

Kućanska zajednica MORE

Kućanska zajednica LAVANDA

Domaćinska skupina LEPTIRI

Domaćinka skupina NEBO

PROJEKT STAR - STARENJE BEZ GRANICA

MUDROŠĆU PROTIV NASILJA NAD NAJMUDRIJIMA

Projekt “Mudrošću protiv nasilja nad najmudrijima” Dom “Kantrida” proveden je u suradnji s Udrugom SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava. Projekt je usmjeren zaštiti starijih osoba s naglaskom na aktivnosti osvještavanja problema nasilja nad starijim osobama, informiranja i pružanja savjetodavne pravne pomoći u svrhu sprečavanja zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju starijih osoba te podizanju kvalitete života starijih osoba.

 Uloga Doma “Kantrida” u projektu bila je:

 1. Osiguravanje termina i prostora za održavanje likovnih radionica (kiparskih radionica i radionica akvarela) za korisnike,
  2. Osiguravanje termina i prostora za održavanje predavanja za korisnike o ugovoru o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju sa svrhom sprječavanja njihove zlouporabe.
  3. Pomoć u disemniaciji informacija/medijskoj kampanji (podjela edukativne brošure; distribucija promotivnog videa na mrežnim stranicama i sl.)
Skip to content